Eilne Eesti Ekspress avaldas, et viimasel kolmel aastal politsei teenistusrelvadest tehtud hoiatuslaskudest olid rohkem kui pooled lastud sisuliselt huupi. Kuigi politsei- ja piirivalveseadus ei loe juhu- ja hoiatuslaske tulirelva kasutamiseks, olid teenistusrelvast tehtud 15 hoiatuslasust koguni seitse ebaseaduslikud ja kaks taktikaliselt otstarbetud. Politsei- ja piirivalveameti operatiivbüroo juhi Toomas Malva sõnul mõjutab tulirelva kasutamise oskus politseiniku igapäevatööd sama suurel määral kui muud politseiniku erioskused. „Väheste oskustega politseiametnik on ebakindel ega suuda kriitilistes olukordades alati piisava efektiivsusega tegutseda," nentis ta.

Kõigile politseinikele on laskmist õpetatud juba politseikoolis ja käia saab ka treeninglaskmistel. Ometi selgub sisekaitseakadeemias sel aastal kaitstud magistritööst, et kontrolli tegi mullu ära ainult 73% politseiametnikest.„1134 politseiametnikku, kes omavad tulirelva töö- ja enesekaitsevahendina, ei suuda või ei soovi tulirelva käsitseda vastavalt kehtestatud nõuetele," tõdes politseinike eriettevalmistuse vaneminstruktorina töötav Oliver Purik oma magistritöös.

Loe edasi, mis võiks olla kehvade laskmistulemuste põhjused ja kuidas tahab politseiamet olukorda parandada.

Avalehele
208 Kommentaari
Loe veel: