Apotheka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas Foto: Madis Veltman

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, et Apotheka ehk Terve Pere Apteek OÜ keeldub üürilepingu lõppemisest hoolimata Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) müügipinnalt lahkumast. Tänavu suvel korraldas PERH apteegipinnale üürniku leidmiseks konkursi, mille võitis Benu Apteek Eesti OÜ. Senine üürnik Apotheka pidi oktoobri alguseks välja kolima, kuid pole seda siiani teinud. Haigla pöördus abi saamiseks kohtusse.

Ravimiamet otsustas eelmisel nädalal apteegi tegevusloa peatada, mistõttu ei saanud apteek alates esmaspäevast ravimeid müüa. Apotheka kaebas seepeale omakorda ravimiameti kohtusse. Ühtlasi korraldas apteek pressikonverentsi, kus firma süüdistas nii raviametit kui PERH-i. Firma püüdis jätta endast kannataja muljet. Mängiti argumendile, et kõige rohkem kaotavad tekkinud olukorras patsiendid. Ent ühest vastust, miks apteek pärast üürilepingu lõppemist müügipinda ei vabasta, nad ei andnud.

Kolmapäeval tõdes Tartu maakohus, et neil puudub praegusel hetkel kindel siseveendumus, kuidas tuleb ravimiseadust ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadust vaidlusaluses küsimuses tõlgendada. "Seega esmase hinnangu kohaselt ei saa kohus asuda seisukohale, et kaebus oleks ilmselgelt perspektiivitu," seisis kohtumääruses.

Samas märkis kohus, et ravimiametil on vajadusel õigus taotleda esialgse õiguskaitse igal hetkel tühistamist või selle muutmist. Seega on ravimiametil võimalus anda magusast müügipinnast iga hinna eest kinni hoidvale apteegile vastulöök.

Kuna apteegipinna pärast tuleb kaks paralleelset kohtuvaidlust, üks Tartus ja teine Tallinnas, võib praegust olukorda muuta ka PERH-i esitatud kaebus, kes soovib kohtu kaudu vabaneda lahkuda keelduvast endisest üürnikust.