Foto: Shutterstock

Aprilli lõpus leidis politsei- ja piirivalveameti Lääne-Harju politseijaoskonnas aset traagiline sündmus, kui joobnuna liiklusõnnetuse põhjustanud naine poos end kinnipidamiskambris üles. Mitu kuud kestnud politsei sisekontrolli distsiplinaarmenetluse tulemusel leiti nüüd, et kolm looga seotud politseinikku on süüdi hooletuses või raskes hooletuses naise valvamisel. Karistust neile ei määratud.

Sisuliselt seisnes kolme ametniku, naise jaoskonda toimetanud kahe patrullpolitseiniku ja ühe välijuhi abi ülesandeid täitnud politseiniku süü selles, et nad jätsid kinnipeetu kambris valveta. Naiselt olid ära võetud kõik esemed, millega ta võinuks ennast vigastada, ning ta jäeti videovalve alla, kuid kambri välisuks oli sedavõrd halvas asendis, et see varjas ruumi filmiva kaamera vaatevälja.

« Avalehele 131 Kommentaari