Keskkonnahoiuks ei piisa üksnes prügi sorteerimisest ja selle maha viskamata jätmisest, vaid eelkõige tuleb vähendada tarbimist. Foto: Taavi Sepp