Seisukohta, et tulevikus võiksid kõik õpilased õppida koos eestikeelsetes koolides, kus venekeelne õpe oleks üks valitavaid suundi, toetab venekeelsetest vastanutest 60% põhikooli ja 67% gümnaasiumiastme kohta. Eestlaste hulgas on toetus vastavalt 81% ja 86%.

Uuringust selgus, et Eesti venelaste ja eestlaste vaheline keelebarjäär on üks suuremaid ühiskondliku lõimumise takistusi. 75% venekeelseid vastajaid pidas eesti keele oskust oluliseks. Tallinnas elavatest venekeelsetest vastajatest pidas eesti keele oskust vajalikuks 90%, aga Ida-Virumaal ainult 54% vastanuid.

Avalehele
24 Kommentaari
Loe veel: