Sotsiaalteenuste ja toetuste kohta käiva informatsiooni raske kättesaadavus ja puuetega inimesi abistavate tugiisikute puudus on Tallinnas elavate erivajadustega inimeste peamised murekohad, selgus uuringufirma Saar Poll tehtud küsitlusest.

Uuring viitas ka, et on vaja tugiisikuid, kes aitaksid toetada puuetega inimeste toimetulekut ja suurendada nende iseseisvust. Tugiisikute abi vajatakse ka keerukamate toimingute tegemisel: ametiasutustega suhtlemises, rahaasjade korraldamises ja töö leidmisega seotud suhtluses.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: