Foto: Tiit Blaat

Kesklinnas liikuv vaegnägija peab kukkumise vältimiseks Estonia teatri esisel kõnniteel hoolikalt silmi pingutama, et näha slaalomirada meenutavat rida betoonist poolkerakujulisi tõkiseid. Põhja-Eesti pimedate ühing tegi Tallinna linnavalitsuse invakomisjonile ettepaneku madalad liikluspiirajad üle värvida.

Ühingu esimees Kristiina Peetsalu selgitas, et probleem on hallides ja märkamatutes teetakistustes, mida vaegnägija tähele ei pane. Peetsalu sõnul hallide tuvikujuliste tõkistega probleeme ei ole, sest need eristuvad muust oma erilise kujuga, põhiline mure on poolekerakujulistega. „Pimedatel seda probleemi ei ole, sest neil on valge kepp, millega tunnevad takisti ära, kuid vaegnägija võib end praktiliselt vigaseks kukkuda,” ütles ta.

Pimedate ühing mõistab, et tõkiseid on linnas vaja, sest muidu pargivad autod kõnniteele ja see segaks vaegnägijaid veelgi enam. Seepärast käidi välja idee tõkised üle värvida. „Parim oleks ilmselt kollane värv, sest see on ka vaegnägijatele kergesti nähtav,” ütles Peetsalu.

Ka Tallinna abilinnapea Merike Martinson kirjutas Tallinna transpordiametile, et kõnniteedele paigutatud esemed (postid, piirdeaiad, tulbad jne) peavad olema tähistatud üldisest foonist eristuvate värvidega. „Kontrastne keskkond aitab nägemisjäägiga inimestel iseseisvalt ja turvaliselt liigelda, parandab oluliselt nende inimeste toimetulekut ja tõstab nende eneseväärikust,” selgitas Martinson.

Avalehele
8 Kommentaari
Loe veel: