Kortermajade juures on üldjuhul üksnes segaolmejäätmete, paberi ja biojäätmete konteiner. Foto: Hendrik Osula

Enamik korteriühistuid ei soovi maja juurde tasuta pakendikonteinerit. Kardetakse, et pakendikonteinerisse võib sattuda muu prügi, või pole ühistud kursis tasuta pakendikonteinerite kasutamise võimalusega. Samal ajal on ulatuslikum pakendite kogumine üks lihtsamaid võimalusi suurendada Eestis taaskasutusse mineva prügi hulka, mille osakaal on praegu vaevalt kolmandik. Taaskasutusorganisatsiooni Tootjavastutusorganisatsioon OÜ hinnangul ei koguta sedagi nii nagu peaks.

Avalehele
48 Kommentaari