Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, millega eraldatakse kõnealune summa välisministeeriumi eelarves tsiviilmissioonide finantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Projekt valmis koostöös Islandi Vabariigi välisministeeriumi ja ÜRO missiooniga Gruusias (UNOMIG) ning selle eesmärgiks on toetada demokraatliku politseiorganisatsiooni arengut Gruusias. Selleks viiakse projekti raames läbi Gruusia siseministeeriumi akadeemia instruktorite ja Samegrelo-Zemo Svaneti regiooni politseiametnike koolitus sisekaitseakadeemia politseikolledžis.

Kuuenädalase koolituskursuse raames tutvustavad Eesti eksperdid kaasaegse politseitöö aluseid, uuemaid meetodeid korrakaitsepolitsei töö organiseerimisel ning koolitamisel.
Gruusia on üks neljast arengukoostöö prioriteetsest partnerriigist ning Gruusia toetamine on üks Eesti välispoliitilisi prioriteete.

Arengu- ja humanitaarabi vahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2006. aastal 15 miljonit krooni.