Omandireform käis sundüürnike protesti saatel, nagu on näha ka sellelt 2002. aasta meeleavaldusel jäädvustatud pildilt. Nüüd, kui reformi haripunktist on möödunud juba mitu aastakümmet, on selle teema jaoks loodud valitsuskomisjon. Foto: Rauno Volmar (EPL-i arhiiv)
Eesti üürnike liit on kokku kogunud 5200 sundüürniku allkirjad ja esitanud nõudmised riigikogule. Parlamendile saadeti ka „Omandireformi läbiviimisel tekkinud kahju hüvitamise seaduse” eelnõu kavand. Selles nähakse sundüürnikele ette võimalus riigile kahjunõudeid esitada, muu hulgas märgitakse eelnõu kavandis, et „kahju suuruse määramise aluseks on kannatanult ära võetud elamispinna
turuväärtus õigusjärglasele tagastamise momendil, eeldusel, et kannatanu saaks reaalse võimaluse samaväärse elamispinna omandaniseks samas asukohas”.
« Avalehele 338 Kommentaari