Kiili, Kose, Kohila ja Saku valla juhid otsustasid alustada ühist tegevust Nabala karstiala kaitseks. Kiili vallavanem ja kohtumise initsiaator Tarmo Vaik sõnas, et ainult üheskoos tegutsedes on võimalik vastu seista kaevandajate survele. Kuigi Kiili valla territooriumile ühtegi kaevandust ei planeerita, oleks võimalik keskkonnamõju ja veetaseme alanemine just seal kõige suurem. Kohtumisel lepiti kokku esimesed sammud, mida Vaik veel nimetada ei tahtnud. „Iga asi omal ajal,” sõnas ta.