Foto: Ilmar Saabas

SOOME

Kui lahutuse järel ei maksa üks lapsevanem last hooldavale vanemale elatist, võib elatise saaja taodelda riigilt abiraha juhul kui elatis on kirjalikult määratud kohalikus sotsiaalhoolekande kontoris või kohtuotsusega.

Kui inimene, kellele on elatis määratud teise lapsevanema poolt, ei saa seda, on tal õigus küsida abi sotsiaalhoolekandest. Ametivõimud peavad korraldama elatise kogumise. Kui ei ole tegemist erakordsete asjaoludega (majandusraskused, haigestumine - nende puhul on võimalik teha seaduslik mööndus elatisraha maksmisel), tagatakse elatise maksmine läbi täitekorralduse. Elatise mitte maksmisel nõutakse seda ka tagantjärgi.

Üks viis, kuidas täiturid elatist maksma kohustatud vanemalt võivad elatist kätte saada, on näiteks selle töötu abirahast võtmine. Samuti saavad kohtutäiturid maha müüa võlglase vara.

SUURBRITANNIA

Suurbritannias tegeleb elatisega Child Support Agency (lastetoetuse agentuur), kellel on üsna laiad volitused. Kui elatist ei maksta, saab lapsevanem pöörduda Child Support Agency poole, kes peab korraldama elatise maksmise.

Elatise mitte maksmisel saab Child Support Agency nõuda elatise maha arvamist palgast (läbi tööandja, kes on seadusega kohustatud koostööd tegema), nõuda elatist sisse kohtumäärusega (töötasu arestimine, vangistus). Samuti võib Child Support Agency määrata 25% trahvi nädalaselt elatissummalt, mis suureneb iga nädalaga, mil elatist maksma pidav vanem seda ei tee.

Samuti võib Child Support Agency võtta raha otse elatist maksma pidava lapsevanema pangakontolt ja minna kohtusse, mille tulemusena läheb asi kohtutäiturite kätte. Kohtutäiturid võivad minna elatist mitte maksva inimese koju, võtta sealt vara ja selle maha müüa, nõuda võla sisse kelleltki, kes on maksma pidavale lapsevanemale võlgu, panna kinnisvara sundmüüki. Kui maksma pidav lapsevanem üritab raha anda kellelegi teisele, või müüa oma vara, et elatise maksmist vältida, võib kohus neid tehinguid takistada. Child Support Service võib samuti läbi kohtu nõuda tehtud tehingute või müükide tagasi pööramist ja võlgniku vangistamist.

USA

Ameerika Ühendriikides võib elatise maksmine viia vanglakaristuseni. Karistused varieeruvad osariigiti. Paljud osariigid võtavad ära näiteks juhiload, ärilitsentsi, töövõtja litsentsi, jahiloa, kalastusloa. Samuti arvestatakse elatist kohtuotsusega maha palgast, maksutagastustest, lotovõitudest või muudest riiklikest rahaallikatest. Samuti on võimalus määrata trahvid, vanglakaristus või keelduda passi väljastamisest, et takistada osariigist või riigist lahkumist.

SAKSAMAA

Saksamaal läheb elatise mittemaksmine samuti sundtäitmisele, mis viiakse läbi üldiste reeglite järgi. Elatise mittemaksmine on Saksamaal kriminaalkorras karistatav. Ülalpidamiskohustust rikkuvale inimesele võib määrata kuni kolm aastat vanglakaristust või rahatrahvi.

Esmarikkujate puhul võib prokuratuur takistada juhtumi kohtusse jõudmist juhul kui elatist mitte maksev lapsevanem maksab mingis summas võla ära.


Head lugejad, mida arvate teie? Mis oleks õiglased meetmed elatise sisse nõudmiseks?

Loe ka: Riikliku elatise fondi loomine oleneb jälle ReformierakonnastRiik on täitemenetlustega hädas, võlgastelt on kätte saamata üle 510 miljoni euro