Terje Lepp

Tallinna üliõpilaskondade ümarlaua esimees Lauri Läänemets on reedel Raekoja platsil avatud Tallinna tudengimajaga rahul, kuid tema hinnangul pole kõikide Tallinnas tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide koondamine hoone 530 ruutmeetrile võimalik.

“Vanalinna maja sobib tudengivaimuga, seda hakkavad kasutama väga erinevad ühendused, kuid kõik organisatsioonid ei mahu sinna kunagi ära,” ütles Läänemets.

Üks osa majast on üliõpilaste arvates mõeldud koondama üliõpilasorganisatsioone – Sakala, naiskorporatsioon Lembela, AIESEC Eesti ja Tallinna üliõpilaskondade ümarlaud. Teine osa on aga suhtlemise jaoks, mis on Läänemetsa arvates väga tähtis.

Tallinnas on 43 000 tudengit

“Hoones on väike baariletiga saal, kust tudeng saab odavamalt õlut osta. Lisaks on tudengimajas köök ja välisüliõpilaste vastuvõtmiseks mõeldud saun. Alguses olid väliskülalistele kavandatud ka majutusruumid, kuid ei tea, mis sellest plaanist saab. Kui hästi tahta, siis mahub pööningule neli voodit ära,” rääkis Läänemets.

Renoveeritud majas pole ruuminappuse tõttu võimalik suuremate ürituste korraldamine, kuid Läänemets loodab, et kunagi tuleb hoone juurde mahukam baar, mis seda võimaldaks. “Taanis on ühes tudengimajas igal kolmapäeval välisüliõpilastele mõeldud õhtu. Tallinnas on ju tuhandeid välistudengeid. Kui siin saaks sarnaseid üritusi teha, siis oleks tegemist tõelise tudengimajaga,” lausus Läänemets.

Ümarlaua esimehe sõnul tingis tudengimaja rajamise tudengite suur arv. “Tallinnas on kõige rohkem tudengeid – 43 000. See on kaks kolmandikku Eesti tudengitest. Tartu on ülikoolilinn, kuid Tallinn on tudengite linn, mistõttu peab ka siin tudengimaja olema,” ütles Läänemets.

Korporatsiooni Lembela esinaise Mari-Liis Milli arvates ei sobi uus tudengimaja ülikoolidevahelisteks üritusteks. “Meie oma korporatsiooni ettevõtmiste jaoks on seal ruumi küllalt, kuid mitut ülikooli ühendavate ürituste jaoks jäävad ruumid kitsaks,” ütles Milli.

Tallinnas on ruumid ühel naiskorporatsioonil ja kahel meeskorporatsioonil. Lisaks on pealinnas osakonnad kuuel Tartus asuval korporatsioonil.

Remont maksis kümme miljonit

•• Tudengimaja rajamiseks vajalikku asjaajamist alustas Eesti üliõpilaskondade liit 2005. aastal ning hiljem andis selle üle Tallinna üliõpilaskondade ümarlauale.

•• Linnavalitsus pakkus tudengimaja rajamiseks eri kohti, üliõpilasorganisatsioonid käisid neid üle vaatamas ja valisid välja vanalinnas Raekoja plats 16 asuva maja.

•• Hoone renoveerimine läks maksma kümme miljonit krooni.

•• Abilinnapea Taavi Aas ütles, et linn nõustus tudengimaja rajama, et meelitada vanalinna rohkem Eesti noori. “Suurem osa tudengitest elab Tallinnas ja Tallinn mõtleb nende peale. Tudengimajaga soovime, et vanalinnas oleks peale turistide rohkem eesti noori. Eesmärk on koondada võimalikult palju üliõpilasorganisatsioone,” põhjendas Aas.

•• Tudengihoonesse on oodatud ka kõik need üliõpilased, kes ei kuulu mõnda ühendusse.