Vello Väärtnõu esitles oma uut teadusprojekti, Hiina Budismi Entsükolpeediat tippkonverentsil Berkeley ülikoolis USA-s Erakogu

Oma uut online projekti, Hiina Budismi entsüklopeediat, oli konverentsile kutsutud tutvustama Eestist pärit budistlik õpetlane Vello Väärtnõu, kes seega esimene eestlane, keda kutsutud sõna võtma budismi teemal sellisesse tipptasemel ülikooli nagu Berkeley.

Uudis sellest äärmiselt erakordselt mahukast projektist ilmus aga juba enne selle tegelikku algust Taiwanis, Hiinas, Hongkongis ja Mongoolias.

Väärtnõu sõnul on tema projekti ideeks luua üle-maailmne online andmekogu Hiina Budismist, hiina ajaloost, kultuurist ja sündmustest. Peamine rõhk Entüklopeedias saab olema Hiinal, kuid teretulnud saavad olema ka artiklid teistest budismi valdkondadest nagu orientalistika, sinoloogia, tibetoloogia, antropoloogia ning piiranguid ei seata teiste maade budismi tutuvustamisele. Entsüklopeedia eesmärgiks on luua online teadmisteallikas asjast huvitatuile ja võimaldada interneti abil ligipääsu materjalidele üle maailma, seda nii hiina ja inglise keeles. Projekt pakkus suurt huvi kogunenud spetsialistidele, kes pidasid ideed äärmiselt märkimisväärseks ja mõistsid selle vajalikkust.

Vello Väärtnõu on rahvusvaheliselt tuntud ka kui teaduskonverentside autor. Eestis pani ta aluse põhjamaade teadlaste ja budistide rahvusvahelisele koostööle konverentsiga”Budism ja Põhjala”2007 aastal, mis on toonud 5 aasta jooksul Tallinnasse kokku nimekaid õpetlasi üle maailma. Tänaseks on Väärtnõu saanud ettepaneku Cambridge Scholars kirjastuselt avaldada kõikide “Budism ja Põhjala”konverentside ettekanded. Raamat saab ilmavalgust nägema järgmisel aastal.

Väärtnõu on seisukohal, et konverentsid on vajalikud kõrgel tasemel teadlastele ja traditsionaalsetele budistidele, mõistmaks kuidas arendada ning edasi kanda iidset õpetust 21 sajandil. Austraalias alustas Väärtnõu Austral-aasia regiooni budismi uurivat konverentside sarja “Buddhism & Australia”, mis sealmail esimene omataoline konverentsisari ja mis tõi eelmisel aastal Perthi kokku osalejaid 16 riigist. Lisaks Aasia õpetlastele ja budistidele saabus teadlasi ka Berkeley, Hamburgi ja Läti ülikoolidest. Ka Austraalia konverentsi ettekannete kirjastamiseks on Cambridgei` kirjastajate huvi juba ette teada antud,

Väärtnõu ise on aga märkimisväärselt edukas persoon Buda õpetuse moderniseerimisel ning selle kättesaadavaks tegemisel. 2005 aastal alustas Väärtnõu esimese eestikeelse online Budismi Entsüklopeediaga, mis on tema ainuisikuline tasuta töö eesti budismihuvilistele, ning mille lugejaskond on aasta -aastalt suurenenenud. 2011 aastal tegi ta algust Austraalia Budismi ajaloo materjalide uurimise ja säilitamise projektiga, luues online History of Buddhist Australia.

Väärtnõu oli ka esimene, kes üldse hakkas tegema traditsioonilisi budistlikke mandalaid ja thankasid (pühapilte) arvutigraafikas. Need on jõudnud tänaseks Tai printsessi Srirasmi erakogusse, Stokholmi Etnograafiamuuseumi ning hiljuti ka Taiwani Budistlikku kunsti tutvustavasse eliitajakirja, kes Väärtnõust pikema loo kirjutas. Väärtnõu puhul saavad kokku kaks harvaesinevat nähtust –sügavad teadmised budismis ning haruldane kunstianne. Budistlikke thankasid oskavad aga mõista ja lugeda vähesed, mistõttu jääb tava-vaataja osaks imetleda ta thankade peent detailiderohkust ning vapustavat värvigammat.

Tulles tagasi Hiina Budismi Entsüklopeedia juurde, siis Väärtnõu sõnul on selle eesmärgiks luua usaldusväärne teadmiste allikas, mis on kättesaadav kõigile tasuta võimalikult laiale ringkonnale. Seepärast tehakse Entsüklopeediat maailma kahes kõige suuremas keeles –hiina ning inglise keeles
. Tänaseks on projekt juba alguse saanud ning baseerub Austraalias, osalevaid institutsioone ja inimesi aga üle maailma.  Projektiga on liitunud õpetlasi Taiwani, HuaFani, Berkeley, Dharma Drum-i ülikoolidest ja mujalt.

Entsüklopeedia-projekt on 100 % kasumivaba üritus ning avatud kõigile, kes soovivad panustada nõustamisega, teadustööga, toimetamise jmt.ning olla osalised ülemaailmses projektis.
Austraalias tutuvustati Hiina Budismi Entsüklopeedia esmakordselt sel nädalal toimunud 2 .rahvusvahelisel konverentsil Buddhism & Australia, kus Väärtnõu juhtis avatud diskussiooni ning workshoppi teemal: Budismi tänapäev ning selle tulevikusuunad Australaasia regioonis.

Vaata ka: Eestikeelne entsüklopeedia  

konverents Budism ja Põhjala