Arno Mikkor

 "Igijääd meenutav klaas kannab endas kõike seda, mida soovisime Vabadussõja võidusambas kehastada. Esilekerkinud probleemid ei puuduta klaasi kui materjali," ütles Sternfeld Delfile.

Küsimusele, kas võidusammast saab teha vähempakkumisega, vastas Sternfeld, et võidusamba riigihankel osalesid vaid need, kes olid võimelised samba etteantud tähtajaks valmis tegema. Alles nende seast valiti odavaim pakkumine, ütles ta.