Foto: Ago Tammik

Pereväärtuste kaitseks suuri kampaaniaid korraldanud SA 2012. aasta aruandest selgub, et sihtotstarbelisi tasusid, annetusi ja toetusi on neil kokku 42 880 euro ulatuses. Sellest ülekaalukalt suurima osa – 40 500 eurot – moodustab rida „sihttarbelised annetused – EU” ehk väljastpoolt Eestit tulnud annetused. Vooglaiu sõnul toetavad sihtasutust nii tuhanded eraisikud kui ka asutused. Toetajaid on nii Eestist kui ka väljastpoolt. Kes aga täpsemalt nende annetuste taga on, jätab Vooglaid enda teada. Ta lisas, et sihtasutuse rahaasjad on korras ja neid kontrollib audiitor. „Meil ei ole riigieelarvelisi eraldisi ega ka EL-i toetusi ning seetõttu ei ole me moraalselt kohustatud oma rahaasjade kohta ajakirjandusele selgitusi jagama,” sõnas ta.