Interpoli FB lehekülg Foto: Tiit Blaat

Heritage Foundation, mis tegeleb konservatiivse riigipoliitika (mis põhineb vabal ettevõtlusel, piiratud valitsusel, isikuvabadustel, traditsioonilistel Ameerika väärtustel ning tugeval riigikaitsel) edendamisega Ameerikas, leiab, et Interpoli osaks olemine on USA-le riikliku tähtsusega, kuid nende liikmesriikide vaheline info edastamise süsteem tekitab tõsist muret.

Eelmise aasta lõpus avaldatud analüüsi ühe osana käsitleti ka Eerik-Niiles Krossi "punast lippu" Interpoli süsteemis, mis tekkis sinna Venemaa initsiatiivil seoses väidetava Arctic Sea kaaperdamisega, mis tõi Krossile kaasa tagaotsitava staatuse Venemaal.

Mõttekoda leiab oma analüüsis (mida saab pikemalt lugeda siin), et Interpoli otsust Krossi puhul on äärmiselt raske kaitsta. Samuti leiab Heritage Foundation, et lisakahtlust tekitab fakt, et otsus tehti teatavaks samal ajal kui Pjotr Silajevi juhtumiga. Nad teevad järelduse, et tegemist on Interpoli poolt kontrollitud lükkega vaigistada Venemaad pärast seda kui Interpol lükkas tagasi Venemaa soovi vahistada nüüdseks surnud Sergei Magnitski äripartner William Browder põhjendusega, et tegemist oli loomult poliitilise ja seetõttu Interpoli reeglite ja määrtuste vastase olukorraga.

Mõttekoda leiab, et USA peaks tegema koostööd teiste demokraatlike riikidega, et reformida Interpoli infolevitamise süsteemi ja samuti nõuavad nad iga-aastast raportit Ameerika kodanike kohta olemasoleva info kohta. Nad leiavad, et kuna mitmed Interpoli liikmesriigid (analüüsis käsitletakse veel juhtumeid näiteks Iraagist, Indoneesiast, Suurbritanniast ja Tšiilist) ei ole seaduskuulekad demokraatiad, peaks USA piirama ligipääsu informatsiooni kohta, mis USA kodanike kohta käib, et neid kaitsta alusetute või poliitiliselt motiveeritud "punaste lippude" eest. Analüüsi koostajad leiavad ka, et USA jätkuv toetus Interpolile peaks sõltuma Interpoli rangest kinnipidamisest oma 1956. aasta konstitutsioonist.

Interpoli käes on suur ja pidevalt kasvav hulk informatsiooni tagaotsitavate ja süüdi mõistetud kurjategijate kohta maailmas, sealhulgas ka terrorismisüüdistustega inimesed. Heritage Foundation leiab, et autoritaarsed riigid võivad Interpoli süsteemi kasutada süütute inimeste või poliitiliste konkurentide taga kiusamiseks, kuid seda võib kasutada muudeks eesmärkidest mittedemokraatlike riikide ning terrorismi toetajate poolt.

Analüüsi koostajad kutsuvad Interpoli muuhulgas üles suuremale läbipaistlvusele, infolevitamise süsteemi reformile (sealjuures ka "punaste lippude" mitte avalikuks tegemisele) ning rangemalt konstitutsioonist kinni pidamisele ja ettevaatusele riikide vastu võtmisel Interpoli.

Heritage Foundation võttis Krossiga ühendust seoses tema hiljutise kinnipidamisega Sofias. Browder, kes edastas mõttekohale info Krossi vahistamise kohta Bulgaarias, arvab, et seal võis tegemist olla Venemaa poolt otse info edastamisega Bulgaariale, mis oleks Interpoli reeglite vastane, sest Krossi "punane lipp" võeti maha veebruaris.