Liisa Pakosta Foto: Tiit Blaat

TSITAAT

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta väitis 24. juuli hommikul avaldatud arvamusloos, et: "Palgalõhe kasvas viimati pärast eelmist kriisi, sealt edasi on see üha väiksemaks muutunud."

KONTROLL

Statistikaamet on koostanud ülevaate soolisest palgalõhest 1994-2019 aastate lõikes.

Sooline palgalõhe
Statistikaamet

Tabelist näeme, et 2009. aastal oli palgalõhe 22.4%, olles kümnendi madalaim. Seejärel hakkas palgalõhe taas suurenema, jõudes viimaste aastate haripunkti 2013. aastal, mil palgalõhe oli 24.8%. Alates 2013. aastast on sooline palgalõhe jõudsalt vähenenud, jõudes 2009. aasta seisuni 2015. aastal ning 25 aasta kõige madalama punktini 2019. aastal, mil see oli 17.1%.

Seega on Liisa Pakostal õigus, et palgalõhe suurenes viimati pärast eelmist majanduskriisi.

OTSUS

Tõsi
Foto: Ekspress Meedia


PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud projektis Faktikontroll jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.