Foto: Andres Putting

TSITAAT

27. veebruari ETV "Valimisstuudios" ütles Martin Helme: "Eelmisel aastal tuli 30 tuhat immigranti slaavi riikidest." (31:00 )

KONTROLL

Küsime siseministeeriumilt andmeid. Saime neilt politsei- ja piirivalveameti ning rahvastikuregistri statistika erinevatel viisidel sisserännanute kohta. Eraldame sealt slaavi riigid:

Tabel 1 Tähtajalise elamisloa andmise positiivsed otsused kodakondsuse lõikes

Allikas: PPA

Tabel 2 Eestis aastal 2018 elukoha registreerinud EL, EMP riikide ja Šveitsi kodanikud

Allikas: Rahvastikuregister

Tabel 3 Eestis lühiajalise töötamise registreerinud kodakondsuse lõikes

Kokku

Helme ei eksi suurusjärguga, ent arv on selgelt ebatäpne. Tuleb silmas pidada ka seda, et oleme võtnud aluseks kõige laiema võimaliku definitsiooni mõistele "slaavi riigid" ning oleme igaks juhuks kaasatud ka 809 määratlemata kodakondsusega isikut. Lühiajaline töötamine, mille raames umbes kolmveerand kõigist inimestest tuleb, eeldab inimese lahkumist Eestist pärast 455 päeva.

OTSUS

Pigem vale
Foto: Ekspress Meedia

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.
Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.