Jaak Madison Foto: Karin Kaljuläte

TSITAAT

25. märtsil küsis Madison Teater NO99 riigi poolt rahastamise teema kontekstis: "...miks VAT Teater ei saa toetust?"

KONTROLL

Vaatame Eesti Teatri Agentuuri poolt koostatud statistikat teatrite riigi poolse rahastamise kohta. Viimased andmed pärinevad 2016. aastast, siis sa VAT Teater toetust 404 516 eurot, aastal enne seda 379 905 eurot. Erinevate meediaväljaannete andmetel on VAT Teater ka 2017. aastal rahastuse saajate seas.

OTSUS

Vale
Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.