Alkoholihinnad poodides. Mobiilifoto: Rivo Veski, Delfi

VÄIDE:
Jevgeni Ossinovski kirjutas 14.02.2018 oma Facebooki lehel alkoholiaktsiisi laekumisest niimodi: "Lõpetuseks, kui tahta näha 23 miljoni euro suuruses alalaekumist tragöödiana, mille eest teenetemärki anda, siis pean tunnistama, et paraku ei ole ma siin vääriline kandidaat." Selle postituse on ta nüüdseks, pärast faktikontrollilt kirja saamist, ära muutnud. Muudetud postituses on kirjas: "Lõpetuseks, kui tahta näha 23 miljoni euro suurust alalaekumist (varumist arvestamata) tragöödiana, mille eest teenetemärki anda, siis pean tunnistama, et paraku ei ole ma siin vääriline kandidaat."

KONTROLL:

Ossinovski väite, et alkoholiaktsiisi laekus 2017. aasta lõpuks 23 miljonit oodatust vähem, kontrollimiseks vaatame Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud uudist, kus on kirjas, et 2017. aasta aloholiaktsiisi laekumine oli eelarve ootusest 19,8 protsenti ehk tervelt 55 miljonit eurot väiksem. Ossinovski sõnul on ta oma facebooki postituses sellest 55 miljonist juba maha arvanud 32 miljonit eurot, mis tuleb aktsiisitõusu eel varutud aloholi mõjust laekumisele. Selle mahaarvamise väljatoomiseks parandas ta ka oma kirjutist (lisades sõnad "varumist arvestamata").

Siiski pole selge, miks ei peaks alalaekumise puhul arvestama alkoholi varumist, kui räägime aktsiisitõusu mõjust eelarve täitumisele. Alkoholi varumise põhjuseks on ka aktsiisitõus. Esialgses postituses nimetas ta alalaekumise suuruseks 23 mln eurot. Hiljem oma postitust parandades lisas ta oma arvestusele tingimuse, et osa alalaekumise summast ta ei arvesta, ja seega on alalaekumine 23 mln eurot.

OTSUS


Esialgsele postitusele:


Parandatud postitusele:


Kokkuvõttes: