Kaja Kallas Foto: Rauno Volmar

TSITAAT

22. jaanuaril väitis Kaja Kallas intervjuus Eesti Päevalehele: "Kui vaatame maailmas hästi toime tulevaid riike, kus inimeste heaolu on heal tasemel, siis üldiselt on neis riikides maksud pigem väikesed ja riik pigem õhuke."

KONTROLL

Kontrollimiseks peame vaatama riigiti nii heaolu kui ka maksukoormust. Võtame heaolu aluseks inimarengu edetabeli (lk 198). Näeme, et suurim on heaolu eeskätt lääneriikides. Esimese 30 riigi seast (kus on ka Eesti) leiame väljastpoolt läänemaailma vaid Singapuri, Hong Kongi, Jaapani, Lõuna-Korea ja Brunei.

Võtame maksukoormuse aluseks Index of Economic Freedom andmed, mis näitavad, kui suur on maksukoormus protsendina sisemajanduse kogutoodangust. Vaatame taas esimest 30 riiki. Näeme, et lausa 19 riiki kattuvad, kuigi mõlemas tabelis on toodud sisuliselt kõik pea 200 maailma riiki. Kattuvad riigid on Austria, Belgia, Kanada, Tšehhi, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Island, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Luksemburg, Holland, Norra, Sloveenia, Hispaania, Rootsi. Vahetult pärast neid riike on maksukoormuse poolest neljandas kümnes Šveits, Uus-Meremaa, Austraalia ja Suurbritannia, kes samuti kuuluvad inimarengu esimese 30 sekka.

Kuna inimeste heaolu tasmel ja riigi paksusele võib pakkuda ka teistsuguseid definitsioone, siis hoidume hinnangus resoluutsusest, ent õigeks väidet pidada ei saa.

OTSUS

Pigem vale
Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi Faktikontrolli projektis jälgitakse, kuidas poliitikud ja teised Eesti elu mõjutajad avalikkuses faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis (epl.ee/arvamus) ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.