Swedbanki privaatpanganduse seminar , Kaja Kallas Foto: Tiit Blaat

TSITAAT


15. juunil Delfi TV-s toimunud debatis peaminister Jüri Ratasega küsis Kallas: "Miks kasvab järjest enam see, et inimesed soovivad ettevõtjatelt palka sulas ning ei soovi makse maksta?"

KONTROLL


Vaatame Stockholm School of Economics in Riga Baltimaade varimajanduse indeksi uuringut.

Allikas: SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic countries

Näeme, et võrreldes 2014. aastaga on varimajanduse osakaal sisemajanduse kogutoodangust tõusnud viis protsenti, seejuures 2016. ja 2017. aasta vahel (vastavalt Ratase valitsuse ametisse astumise aasta ja esimene täisaasta) lausa 2,8 protsenti.

Vaatame eraldi ka ümbrikupalkade statistikat ning näeme, et ka siin on toimunud 2014. aastaga võrreldes viieprotsendiline kasv, samas jääb siin kõige suurem aastane hüpe ehk lausa 4,1% hoopis aastasse 2015, kui ametis oli Taavi Rõivase valitsus.

Allikas: SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic countries

​Veel tasub vaadata ka altkäemaksu statistikat:

Allikas: SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic countries​

Kaheksa aasta lõikes on ettevõtte tulust altkäemaksuks makstav summa samasugune, ent perioodil 2013-2016 oli see paar protsenti madalam, kuni tõusis eelmisel aastal 1,9%. See on suurim üheaastane tõus vaatlusperioodil.

Mis võivad olla varimajanduse kasvu põhjused?

Vaatame uuringus välja toodud tegureid, esmalt küsitletute rahulolu maksupoliitikaga. Seda paluti hinnata viie palli skaalal ning 2017. aastal oli rahulolu Eestis 2,20 ehk 0,37 võrra väiksem, kui 2016. aastal. See oli käesoleva kümnendi suurim langus selle näitaja osas:

Allikas: SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic countries

Võrreldes Läti ja Leeduga on viimase aastaga kasvanud Eestis palju rohkem ka küsitletute suhtumine maksupettuse toimepanemise aktsepteeritavusse, samal ajal kui Lätis on see langenud:

Allikas: SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic countries

Käesoleva faktikontrolli eesmärk on kontrollida väidet sellest, kas varimajandus on tõusuteel ning mitte leida süüdlasi, seetõttu on Kaja Kallase väide ka tõene. Tõepoolest kõnelevad paljud numbrid seda keelt, et Ratase valitsuse ajal on varimajandus elavnenud, samas ei saa jätta tähelepanuta, et neljaprotsendine ümbrikupalkade osakaalu tõus toimus Rõivase valitsuse ajal.

OTSUS

Tõsi.

Tõsi

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.