100-eurone Foto: Anni Õnneleid

TSITAAT

7. veebruaril väitis Laanet Postimehe arvamusloos: "Tulumaksu-uuenduse puhul on korduvalt tähelepanu juhitud sellele, et see ei ole õiglane. Näiteks kuus 1200-2100 euro teenimise korral maksab inimene suhteliselt rohkem kui üle 2100 eurot teeniv palgasaaja."

KONTROLL

Avame palgakalkulaatori. Paneme maksuvabaks miinimumiks 500 eurot. Palgakalkulaator vähendab seda automaatselt juhul, kui palga suurus ei võimalda igakuist maksuvaba miinimumi suurusega 500 eurot ehk kui brutopalk on üle 1200 euro.

Näeme, et kõigil üle 2100 euro teenijatel on netopalga protsent tööandja kogukulust 57,64%. 2000 euro puhul on protsent 58,05. 1750 euro puhul on see 59,30. 1400 puhul on see 61,79 jne.

Tulumaksu protsent tööandja kogukulust on üle 2100 euro teenijate puhul 14,41 ning allapoole tulles see osakaal väheneb.

OTSUS

Vale
Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.