Marine Le Pen Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA, AFP

TSITAAT

Mart Helme Eesti Päevalehe arvamusloos: "Need väärtused mõistavad resoluutselt hukka ühiskonda katkuna tabanud homopropaganda... nõukogudeaegse dissidentide hullumajadesse pistmise praktika päevapoliitikasse toomise (Marine LePeni kaasus)..."

KONTROLL

Vaatame, mida Le Peniga täpselt teha tahetakse. Politico.eu sarnaselt teiste meediaväljaannetega kirjeldab olukorda, kus Le Penile on määratud kohtu poolt psühhiaatriline ekspertiis. Aluseks on siin juurdlus küsimuse üle, kas Le Peni poolt Twitteris jagatud video USA ajakirjanik James Foley hukkamisest oli seaduserikkumine.

Mingit ohtu mistahes asutusse paigutamiseks ei ole.

Võib küsida, kas tegemist pole mitte poliitilise retoorikaga, mis ei pretendeerigi olema faktitäpne ning kas sellisel juhul on faktikontrolli tegemine üldse õigustatud. Vahest siis, kui ühiskonnas oleks kodanikuharidus kõrgtasemel ning valede tõest eristamine poliitretoorikas igaühe jaoks selge, puuduks selline vajadus. Kuni me leiame, et arvestatav hulk inimesi võib päriselt uskuda väidet Le Peni vaimuhaiglasse panekust või muid hirmu külvamise eesmärgiga robustseid valesid, seni ka faktikontrollime.

OTSUS

Vale
Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee!