Ekspress Meedia

TSITAAT

16. jaanuaril väitis Reinsalu enda EPL/Delfi arvamusveebis ilmunud arvamusloos: "Teda pole kohtus süüdi mõistetud, vaid tegemist oli lepitusmenetlusega, mis seaduse järgi oli ja oleks pidanud jääma ohvri huvides avalikkuse teadmata."


KONTROLL

Kõigepealt vaatasime Reinsalu viidatud seadust ehk kriminaalmenetluse seadustikku. Saladuse hoidmise kohustuse paneb seadus lepitajale, samas lepitusmenetluste osaliste saladuse hoidmise kohustused saavad tuleneda ainult konkreetsest leppest, mille sisu on salajane.

Vaatame 9. juunil 2016 Postimehes ilmunud Tiit Ojasoo kommentaare: "Loomulikult ma täidan kõiki kokkuleppe tingimusi. Täpsemad selgitused oleksid mulle seatud tingimustega vastuolus."

Vaatame ka 14. juunil 2016 Postimehes ilmunud ohvri sõnavõttu: "Olen vägivalla ohver. Avaliku elu tegelase ohvriks olemine ei muuda mind avaliku elu tegelaseks. Arvan ikka veel, et elu on alles ees ja peksmise ohvriks sattumine ei ole see, mis peaks mind avalikkuses kogu elu saatma. Teen sügava kummarduse ajakirjanikele, kes on mind puudutavat juhtumit käsitlenud delikaatselt ja austanud minu jätkuvat palvet anonüümseks jääda. Iga kord, kui keegi juhtunut avalikus ruumis meenutab – ja selleta ei möödu viimasel ajal ükski päev – sunnib see mind sellega ikka ja jälle tegelema ning kogetud kannatusi uuesti läbi elama."

Ta lisas: "Peamine põhjus, miks ma tegin kokkuleppe, mis kriminaalasja peatas, oli minu jaoks soov see juhtum avalikkuse eest varjatuks jätta, et nii enda kui ka tema lähedasi säästa. Minust sõltumatult on sellest aga korraga saanud avaliku arutelu teema."

OTSUS

Tõsi.

PROJEKTIST

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi Faktikontrolli projektis jälgitakse, kuidas poliitikud ja teised Eesti elu mõjutajad avalikkuses faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis (epl.ee/arvamus) ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.
Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.