Venekanal PBK saade "Tere hommikus, Tallinn" Foto: Heiki Rebane

TSITAAT

25. jaanuaril väitis Taavi Aas meediale: "Omavalitsuste rahakasutuse sihipärasuse osas on volitatud järelevalvet tegema riigikontroll, ERJK siin õigust ei oma."

KONTROLL

Kontrollimiseks peame vaatama erakonnaseadust, mis sätestab ERJK pädevuse. Seadus annab komisjonile ettekirjutuste tegemise õiguse, näiteks võib tuua analoogse kaasuse, kus linna rahaga tasutud, kuid Keskerakonnale ja tema poliitikutele kasu toonud reklaami käsitleti keelatud annetusena. Toona kasutatud käsitluse õiguspärasust on kinnitanud ka Riigikohus.

Kuna omavalitsuse ebasihipärast rahakasutust poliitilistes huvides käsitleb Eesti õigusruum keelatud annetusena, ei saa väidet tõeseks lugeda.

OTSUS

Vale
Foto: Sanel Mittal

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi Faktikontrolli projektis jälgitakse, kuidas poliitikud ja teised Eesti elu mõjutajad avalikkuses faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis (epl.ee/arvamus) ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.
Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.