Türi-Viljandi ettevõtted Foto: Priit Simson

TSITAAT

Kadri Simson väitis 7. veebruaril Maalehele antud intervjuus: „Vigade parandusena vähendasime sel aastal Rõivase valitsuse poolt 2015 tõstetud kange alkoholi aktsiisi."

KONTROLL

Kadri Simsoni väitest jääb mulje, justkui oleks praegune valitsus langetanud kange alkoholi aktsiisi. Alkoholiaktsiis ainult tõusnud juba alates 2014. aastast ehk tõepoolest alates Rõivase valitsuse ametisseastumise ajast (lk 41). Rahandusministeeriumi ülevaates 2019. aasta tähtsamatest maksu- ja finantspoliitika muudatustest kirjutatakse: „Sügisel heaks kiidetud seadusemuudatuse tulemusel jäävad nii lahja kui kange alkoholi aktsiisimäärad nii sel kui tuleval aastal mullusele tasemele."

Aktsiisitõusud on peatatud, aga aktsiise ei ole vähendatud. Kuna tegemist on intervjuuga, siis oleme leebemad ning ei näe siin tahtlikku valet. Proovides samas lähtuda keskmise mõistliku lugeja vaatenurgast, peame väidet ikkagi pisut liiga eksitavaks, et näiteks hinnang "nii ja naa" anda.

OTSUS

Pigem vale
Foto: Ekspress MeediaKadri Simsoni kommentaar:
Kui Taavi Rõivase valitsuse poolt vastu võetud aktsiisiseadus oleks kehtima jäänud, oleks kange alkoholi aktsiis praegu 28,91 eurot etanoolisisalduse ühe mahu protsendi kohta hektoliitris. Aga on 25,08.

Rõivase valitsus võttis 15.06.2015. aastal vastu sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis nägi ette ka alkoholi aktsiisitõusud perioodiks 2016-2020. Kange alkoholi aktsiis pidi tõusma 2016. aastal 21,72, 2017. aastal 23,89, 2018. aastal 26,28, 2019. aastal 28,91 ja 2020. aastal 31,8 euroni etanoolisisalduse ühe mahu protsendi kohta hektoliitris.

16. jaanuar 2018. aastal võeti Jüri Ratase valitsuse poolt vastu alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis vähendas kange alkoholi aktsiisitõuse. 2018. aastaks kehtestati 25,08, 2019. aasta 27,59 ja 2020. 30,35 eurot etanoolisisalduse ühe mahu protsendi kohta hektoliitris.

Praegu kehtiv aktsiisimäär on 25,08 eurot, kuna hiljem 2019. ja 2020. aasta tõusud tühistati. Seega on õige väita, et tänane valitsus langetas varem seadustatud aktsiisitõuse.

PROJEKTIST Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi. Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.