Käed Foto: Anni Õnneleid

VÄIDE: Andrei Kuzitškin kirjutas 07. novembri 2017 Postimehes: "Pensionäre peteti, lubades neile sissetuleku tõusu, mille asemel pensionid hoopis maksustati, karistades nii töötavaid pensionäre. Selgub, et riigile on vaja pensionäre, kes istuksid kodus."

KONTROLL:

Kontrollime väidet, kas valitsus on hakanud maksustama pensione ning kas maksupoliitika on muutunud pensionäride töötamise kahjulikuks.

Pensione maksustatakse tulumaksuga ammu enne käesoleva valitsuskoalitsiooni ametisse astumist. Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstavate pensione hakati maksustama tulumaksuga 01.01.2004, kui tühistati riiklikele vanaduspensionidele maksuvabastuse andnud Tulumaksuseaduse § 19 lg 3 p 1. Sama seadusega täiendati TuMS uue maksusoodustusega, nähes pensioni saavatele isikutele ette täiendava tulu mahaarvamise „pensionide summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 36 000 krooni (2300,82 €)maksustamisperioodil." Hiljem on maha arvatava summa piiri tõstetud ning täna kehtiva seaduse alusel on see 2832 eurot maksustamisperioodil. Koos kõigile residentidele ette nähtud maksuvaba tuluga 2040 eurot aastas võivad pensionärid täna tulumaksu maksmata teenida 4872 eurot aastas, ehk 406 eurot kuus. Keskmine vanaduspension tõusis selle aasta 2. kvartalis 409,9 euroni, mis tähendab, et osa pensionäride vanaduspensionilt tasutakse ka seni kehtiva seaduse alusel tulumaksu.

1. jaanuarist jõustuvate seadusemuudatustega kaob seadusest täiendav maksuvaba tulu pensioni korral. Samas loobutakse kõigi kuni 500 eurost tulu teenivate isikute sissetulekute tulumaksuga maksustamisest. Keskmist pensioni saav ja alampalka teeniv pensionär tasub sel aastal tulumaksu 94,8 eurot kuus, järgmisel aastal vaatamata alampalga tõusule aga 88 eurot kuus.

OTSUS:
Pigem vale
Foto: Sanel Mittal

Faktikontroll on projekt, mis sai alguse Eesti väitlusseltsi ja Eesti Päevalehe koostööst kohalike omavalitsuste valimise ajal. Läheme aga menukaks osutunud ettevõtmisega esile. Nüüd võtame luubi alla kõik avaliku elu mõjutamisele suunatud arvamusartiklid ja sõnavõtud. Saatke palun kontrollimist väärivatest väidetest vihjeid faktikontroll@delfi.ee!