Järjekordne vandenõuteoreetikute video on eesti keelde tõlgitud, et inimestele puru silma ajada.

Mida väidetakse?

Konkreetses videos ning seda tiražeerivas Facebooki postituses (mida on näinud enda seinal ligemale 50 000 inimest) on väiteid palju. Lühidalt öeldes üritab video autor öelda, et Gates ongi koroonaviiruse pandeemia taga. Video puudutab suurõppust Event 201; ülerahvastamise probleemi lahendamist vaktsiinide abil ning inimeste kiibistamist. Lükkame need valeväited ümber, keskendudes kõige olulisematele.

Valeväide #1: Bill Gates teadis ette COVID-19 tulekut ning selleks valmistuti suurõppusel Event 201.

Sellist väidet üritatakse sobitada vandenõuteooriasse, et Gates isiklikult on koroonaviiruse pandeemia korraldanud. Event 201 seotud valeväiteid on juba ümber lükanud arvukad faktikontrollid maailmas (allikas: 1; 2; 3).

See, et viirusepandeemiad on inimkonda ohustav loodusnähtus, ei tule tõepoolest ekspertidele üllatusena. Märke, et ette valmistuda tuleb, on näidanud kõik varasemad epideemiad (SARS; Hispaania gripp, linnugripp, seagripp, Ebola jne). Nii on täiesti loogiline, et korraldatakse ettenägelikult õppusi ja riskianalüüse. Nii juba aastakümneid. Event 201 sarnaseid pandeemia simulatsioone on USAs teisigi.

Ka Eestis on epideemiaohtu alati ette nähtud. Terviseameti erinevad riskianalüüsid on üheks suurimaks terviseohuks nimetanud just viiruseepideemiaid. 2013. aasta analüüsis hinnati gripi- või sellesarnase haiguse leviku ohtu väga reaalseks. 2018. aastal analüüsis kirjeldati suisa hirmutava täpsusega võimalikku stsenaariumit riigist X pärit zoonootilist päritolu viiruse epideemiast ning sellest tulenevaid võimalikke piiranguid ja mõju ühiskonnale.

Tõepoolest on ka Bill Gates olnud epideemiaohu teadvustamise üks eestkõnelejatest juba aastaid.

Event 201 oli John Hopkinsi tervisejulgeoleku keskuse, maailma majandusfoorumi ning Bill ja Melinda Gatetsi fondi korraldatud suurõppus. Simulatsioon põhines tõepoolest koroonaviiruse epideemial ning toimus 2019. aasta oktoobris. Kaks kuud enne esimesi teadaolevaid COVID-19 juhtumeid.

Kuid see on täiesti loogiline, et simulatsioone ja õppusi korraldatakse koroonaviiruse kontekstis. Koroonaviirus on terve perekond viirustest ning üks selline, Sars-CoV-1 põhjustas SARSi-epideemia 2000ndate alguses, mis oligi terviseorganisatsioonidele oluliseks hoiatuseks ja õppetunniks. Koroonaviiruse põhjustatud on ka näiteks MERSi-epideemia.

Simulatsioon põhines koroonaviirusel, kuid see ei tähenda, et korraldajad teadsid viirusest SARS-CoV-2, mis põhjustab haigust COVID-19. Korraldajad on eraldi öelnud, et tegu polnud mingisuguse ennustusega. Näiteks nägi õppus ette mustemast musta stsenaariumit, milles hukkub 65 miljonit inimest. Praegu on COVID-19 surmade arv 330 000.

Korraldajad kinnitasid, et nimetanud simulatsioonist on praeguse epideemia ajal vähe kasu. “Sisendid, mida me selle väljamõeldud viiruse võimaliku mõju modelleerimiseks kasutasime, pole sarnased COVID-19'ga,” teatas Hopkinsi tervisejulgeoleku keskus pöördumises. Keskus on sellised simulatsioone teinud juba aastast 2001.

Seostada õppust meelevaldselt vandenõuga, justkui oleks maailma eliit praegu maailma tabanud epideemia korraldanud, on lihtsalt võhiklik ja eksitav.

Väide #2: Rahvastiku vähendamise plaan

Oleme juba varasemalt kommenteerinud Bill Gatesi väidet, et vaktsiinid aitavad rahvastiku tormilist kasvu vähendada, kuid kordamine on tarkuse ema.

Vandenõuteooria sündis, kui Gates selgitas, kuidas vaktsineerimisel on populatsioonile kaudne mõju. Lühidalt öeldes leiab ta, et tervemas ja arenenud ühiskonnas sünnib vähem lapsi ning see võimaldab ka ühiskonnal paremini areneda.

“Kui lapsed jäävad ellu, otsustavad perekonnad saada vähem lapsi ja see võib viia majanduskasvu plahvatuseni, mida majandusteadlased nimetavad demograafiliseks dividendiks,” kirjutas Gates koos abikaasaga 2018. aasta pöördumises.

“Kui perekonnad otsustavad saada vähem lapsi, on järgmine põlvkond palju väiksem. Lõpuks on tööjõu suhteline osakaal suurem ülalpeetavate osakaalust. See on kiire majandusarengu retsept, eriti kui riigid kasutavad seda ära tervisesse ja haridusse investeerimisega,” selgitas Gates.

Neil väidetel pole mingisugustki seost vaktsiinide otsese mõjuga. Ülerahvastatus on tõsine probleem, mis puudutab enim just vähearenenud riike. Tervem ja arenenum ühiskond on Gatesi hinnangul selle probleemi lahendus. Tegemist on elementaarsest rahvastikugeograafiast tingitud loogikaga

Väide #3: Bill Gates patendeeris juba ammu koroonaviiruse.

Taas üks korduvkasutatud valeväide, mis on maailmas korduvalt ümber lükatud (allikas: 1; 2).

Taaskord on segi aetud koroonaviiruse perekond ning koroonaviirus SARS-CoV-2. 2006. aastal on esitatud USAs patenditaotlus koroonaviiruse nimetusele, kuid patendist loobuti.

Euroopas on olemas patent lindude haigusele, mida põhjustab koroonaviiruse perekonnas olev viirus. AFP faktikontrollijatele kinnitas patendi taotleja, et see pole kuidagigi seotud SARS-CoV-2’ga. Nimetatud patenti vajas taotleja, et välja töötada vaktsiini lindudele.

Viimase patendi omanik ei ole ka Bill Gates, vaid Pirbrighti instituut. Tõsi on see, et Bill ja Melinda Gatesi fond on nimetatud instituuti toetanud, kuid kindlasti ei ole tegu instituudi jaoks olulise rahastusallikaga. Isegi, kui oleks, jääb selgusetuks, kuidas üks lindude vaktsiin seostub praeguse koroonaepideemiaga.

Väide #4. Bill Gates kasutab COVID-19 pandeemiat, et inimesed kiibistada.

Video mainib arvukaid Bill Gatesi rahastatud tehnoloogiaprojekte, mis seostuvad autori väitel inimeste kiibistamisega.

Inimese kiibistamine süstimise teel kõlabki paljudele inimestele hirmutavalt ja võõristavalt ning see on loogiline. Kuid vandenõuteooriad valetavad sellise tehnoloogia tegeliku võimekuse ja olemuse kohta.

“Jälgimisseadmete süstimine vaktsiinide kaudu oleks tõenäoliselt ajaraiskamine, arvestades asjaolu, et suurem osa inimkonnast on pidevalt ühendatud GPS-i võimaldava nutitelefoniga, mis teab sinust tõenäoliselt rohkem, kui su vanemad,” kirjutab neile väidetele faktikontrolli teinud portaal Snopes.

2019. aastal rahastas Bill Gatesi fond uuringut, mis teoritiseeris, kuidas oleks võimalik inimestesse vaktsineerimise käigus süstida midagi, mida nimetatakse nii-öelda kvanttäpiks (quantum dot). Teoorias oleks tegemist imepisikese molekuli-suurune osakesega, mille iseäralikku struktuuri oleks võimalik vastava seadmega tuvastada. See omakorda võimaldaks arvet pidada inimese olemasolevate vaktsiinide kohta. Tegemist ei oleks tehnoloogilise seadmega, vaid lihtsalt pisikese nanoosakesega, mille teeks äratuntavaks selle struktuur (umbes nagu QR kood).

Tegemist on seejuures teoreetilise uuringuga, mis ei ole praktikas käiku läinud. Samuti oleks füüsiliselt võimatu sellise “täpikesega” inimesi jälitada või sellega andmeid koguda, sest seda võimaldavat nanotehnoloogiat pole lihtsalt olemas. Tehnoloogia areng pole veel jõudnud sinna maale, et välja töötada sellise võimekusega molekuli-suurust nanoelektroonika seadet.

Kõnealuses videos mainitud ID2020 projekt on aga mittetulundusorganisatsioon, mida rahastavad erinevad ettevõtted, samuti Microsoft ja Bill Gates. Organisatsioon jagab uurimistoetuseid “digitaalse identiteedi” projektidele. Esiteks ei seostu selle organisatsiooni praegune tegevus kuidagi millegi süstimisega kellessegi (ID2020 raames pole mitte kedagi süstitud vastupidiselt videos väidetule). Teiseks on organisatsiooni eesmärk just inimese digitaalset privaatsust ja otsustusõigust suurendada. ID2020 tegevus pole seejuures kuidagi seotud COVID-19 haigusega.

Kirjeldatud tehnoloogiad vaatavad kaugele tulevikku ning ei leia ilmselt praeguse epideemia ajal laiemat rakendust (kui üldse kunagi). Samuti on füüsiliselt võimatu, et need tehnoloogiad teeksid seda, mida väidete autor väidab (jälitustegevus, info kogumine). Oleme praegu kaugel sellest, et sellised tehnoloogiad saaksid kellelegi kohustuslikuks või laialdast kasutust.

Kokkuvõte

Kõnealune video üritab valeväidete abil ehitada konstruktsiooni justkui oleks Bill Gates koroonaviiruse SARS-CoV-2 loonud. Millegi sellise väitmiseks pole videos toodud peaaegu ainsatki adekvaatset tõendit või tõele vastavat väidet. See üürike, mis tõele vastab, on seotud kokku meelevaldsete hinnangute ja labaste valedega, et anda ka tõesele osale väär varjund.

Hinnang: vale.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
  • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!