Liisa Pakosta Foto: Tiit Blaat

TSITAAT

Liisa Pakosta väitis Postimehe otse-eetris "Eestis on kõikidel ministeeriumitel võrdse kohtlemise seaduse järgi kohustus rahaliselt toetada võrdse kohtlemise edendamist."

KONTROLL

Uurime võrdse kohtlemise seadust ning otsime, kas kohustus rahaliselt edendada võrdset kohtlemist laskub Eesti ministeeriumitele.

Võrdse kohtlemise seadus sätestab paragrahvis 14, et iga ministeerium jälgib oma valitsemisala piires käesoleva seaduse nõuete täitmist ning teeb koostööd teiste isikute ja asutustega võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisel.

Sellest sättest tõlgendub, et ministeeriumitel on kohustus edendada oma valitsemisalas võrdset kohtlemist, kuid see seadus ei kohusta ministeeriumeid võrdset kohtlemist just rahalisi meetmeid kasutades edendama.

OTSUS

Foto: Ekspress Meedia

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.