Andres Herkel koalitsioonikõnelustel Foto: Rauno Volmar

TSITAAT

Andres Herkel intervjuus Postimehele: "Juhatuse otsused on täiesti legitiimsed."

KONTROLL

Vaatame mittetulundusühingute seadust. Paragrahv § 201 lõige 1 ütleb: "Päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra."

Kuigi võib tunduda, et üldkoosolekut kokkukutsuvatel liikmetel on õigus saada enda päevakord kehtestatud, ei ole see siiski nii. Kokkukutsuvad liikmed saavad ise päevakorra kehtestada vaid siis, kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku. Sel juhul on allkirjade kogujatel õigus ise üldkoosolek kokku kutsuda.

Lisaks tuleb möönda, et isegi juhul, kui juhatus ei tohiks pakutud päevakorda mitte arvestada, võimaldab kokkukutsujate poolt pakutud päevakorrapunktide sõnastus tõepoolest väänata kokkukutsumise esialgset mõtet, sest viidatud on vaid juhatuse liikmete valimisele, mitte näiteks uue juhatuse koosseisu valimisele:

3. Esimehe ja juhatuse liikmekandidaatide ülesseadmine

4. Esimehe ja juhatuse liikmete valimine

Kas see tähendab, et Vabaerakond on Herkeli leeri pantvangis? Mitte päris, nimelt võimaldab mittetulundusühingute seadus väljakuulutatud päevakorra muutmist, kui seda nõuab 1/5 liikmetest ehk Vabaerakonna puhul 123 liiget.

OTSUS

Pigem tõsi
Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.