Teatavasti on igal inimesel õigus enesemääratlusele, mille hulka arvatakse ka isikukujutise kasutamine. Teisisõnu: pildistamiseks ja filmimiseks on vaja inimese nõusolekut. Seega võib aknasse piiluvat drooni õiguslikult käsitleda kui isikukujutise õiguse rikkumiseks kasutatavat vahendit. Kas andmesubjekt saaks sellisel juhul käituda inimesena koos sellega kaasnevate nõrkuste ja voorustega ning haarata näiteks harjavarre ja drooni akna tagant minema lüüa? Alternatiivse meetmena on pakutud ka jahipüssiga tulistamist.

Kriminaalõiguslikult oleks selline olukord käsitletav võõra asja rikkumise ja hävitamisena ning selle eest karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Peale selle tuleb hüvitada tekitatud kahju ehk seadme maksumus.

Avalehele
49 Kommentaari
Loe veel: