Ka tööl käival inimesel on õigus saada õppimiseks töötukassast toetust. Töötukassa töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonna juhataja asetäitja Karin Andre sõnul oleneb toetuse suurus sellest, kas taotlejal on sissetulekut. Kui tal seda ei ole, maksab töötukassa toetust 260 eurot kuus. Kui taotleja saab palka, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikku pensioni või töövõimetoetust, makstakse toetust 130 eurot kuus.

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: