Detsembris tõuseb keskmine brutopalk. Foto: Tanel Meos

Eesti ametnike sissetulekud on avalikud ja avaldatakse regulaarselt avaliku teenistuse veebiküljel. Ent ametkondades töötab ka hulganisti inimesi, kes ei ole avaliku teenistuse seaduse mõistes riigiametnikud. Riigiameti töötaja tegutseb töökohal, kus ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse üksnes avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Mitteametnikest töötajate palkade süsteemse avaldamise kohustust asutustel ei ole. Seetõttu tasub Ärilehe tabelit vaadates meeles pidada, et arvestatud on ametnike ehk riigi avaliku võimu vahetute teostajate sissetulekutega.

Tabeli tipust leiame kaitseministeeriumi, mis sõnastab kodulehelgi ühe eesmärgina töötajatele konkurentsivõimelise palga pakkumise. Möödunud aasta andmete järgi võib öelda, et vähemalt ametnike puhul täidetakse seda lubadust kindlalt. Kaitseministeeriumi ridades oli 2015. aastal 27 ametnikku, kelle keskmine sissetulek oli 2920 eurot kuus. See summa on praktiliselt kolm korda suurem kui riigiametite tabeli lõpus oleva sotsiaalkindlustusameti näitaja.

Loe täismahus artiklit homsest Eesti Päevalehest.