Kehra kogukond võitles edukalt oma metsa eest, ent RMK-lt vastava lubaduse saamine metsatukka saehamba puutest siiski ei päästnud.

Kristin Kontro
Kohus peatas karujahi kogu Eestis (44)
EJS tegevjuht Tõnis Korts: Kes vastutab karude tekitatud kahju eest?

Kuigi keskkonnaamet palus jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, kuna õiguskaitse taotlus on põhjendamata, rahuldas Tallinna halduskohus siiski MTÜ Eesti Suurkiskjad taotluse ja peatas sellega karujahi.

Mari Kartau

Erivajadustega laste õpetajana töötav metsaomanik Raivo Roosi toob oma kasvandikke metsa tööpraktikale ja teeb ekskursioone ka kohaliku kooli lastele. Ta oskab loodusest palju rääkida, tunneb taimeliike ning loomade käitumist ja poetab jutu sekka vahel ka mõne lustaka legendi või müstilise teooria.

Mari Kartau
Rene Verlin: metsas on kõik olemas, mida inimesele vaja (3)
Konkurss Parim metsamajandaja 2022, X kandidaat

Ühel lagendikul proovis Rene Verlin kartuleid kasvatada. Viis turba peale sõnnikut, pani mugulad maha, aga metssead sõid kõik ära. Nii lõppes tema põllumehe ja algas metsamajandaja karjäär. „Oma metsatükk käib iga korraliku maakodu juurde,“ leiab mees.

Mari Kartau
Ivo Valter: metsakasvatamine on omakasupüüdmatu tegevus (2)
Konkurss Parim metsamajandaja 2022, VIII kandidaat

Ivo Valter ja tema kaasa Katrin on ametilt arstid, kes otsustasid umbes 20 aastat tagasi oma vaba aja ja raha metsa panna, et kasvatada täiendavat pensionisammast. „See on mul jõusaali eest,“ ütleb mees.

Mari Kartau
Siim Tamme pere mets on pideva riikliku järelvalve all
Konkurss Parim metsamajandaja 2022, V kandidaat

„Ei tea, kas tasubki siin seda kultuuri hooldada, tagant tuleb Natura peale,“ kahtleb Siim Tamm hindamiskomisjonile esimest istutust näidates. Tükk männikut on sel põhjusel juba majandamisest välja arvatud.

Mari Kartau
Paljukirutud puupõllud kahvatuvad Kalju Puki hoolitsetud istandike ees
Konkurss Parim metsamajandaja 2022, IV kandidaat

„Ei mul pole mingit plaani,“ vastab metsaomanik Kalju Pukk, kui hindamiskomisjon tema kavatsuste kohta pärib. Kõlab uskumatuna, sest noorte, korrapärastesse ridadesse istutatud metsade alusel võiks arvata, et istutatud on suisa tabeli järgi.

Mari Kartau
Looduskaitse ja maaomanike lepitamiseks plaanitakse taastada maadevahetus
Kaitsealuste maade riigile omandamine läheb tõenäoliselt KAHOSe alla

Keskkonnaamet on teinud ettepaneku, et riik hakkaks looduskaitsealuseid maid omandama kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse järgi, mis tooks tagasi ka sajandi alguses kurikuulsaks saanud maadevahetuse.

Mari Kartau