Kunstnike Liidu kongressi eel Estonia kontserdimaja ees. Südametunnistus jagab lendlehti. Foto: Tiit Blaat

Eesti Kunstnike liidu (EKL) suurkogu leiab aset iga kolme aasta tagant ning muude teemade hulgas valitakse kongressil ka president, asepresident ja volikogu liikmed. Kokku oli suurkogule registreeritud 530 liiget, valimissedeleid jagati välja 496 ning valimiskasti avamisel oli hääletanud 484 liiget. Kehtetuid sedeleid oli seitse. Vano Allsalu valiti presidendiks 380 ja Elin Kard asepresidendiks 388 häälega. Kümneks volikogu liikmeks said: Tiiu Kirsipuu, Liina Siib, Tanel Veenre, Kirke Kangro, Loit Jõekalda, Harry Liivrand, Mare Vint, Jaak Elken, Rait Prääts ja Mari Roosvald.

Kolme aasta perspektiivis peab taasvalitud president oluliseks Pärnu maanteel asuva ARS-i maja arendamist, millest võiks kujuneda uus kunstilinnak või tõmbekeskus, aga ka teatud oaas linnaruumis, kuhu saab mõnusasti tulla kunsti tarbima ja looma, selgitab Allsalu. Teiste teemadena räägib ta loovinimeste sotsiaalsest kindlustusest, mille eest tuleb seista.

Tänavuse kongressi eel küttis kirgi üles kunstnike kriitika EKL-i tegevusele ning kongressi korraldamisele. Peamiseks kitsaskohaks peeti kunstnike vähest võimalust nii liidu tegevuses kui ka uue juhtkonna valmises kaasa rääkida. Näiteks Leonhard Lapin ütles Õhtulehele antud kommentaarides, et EKL-i juhitakse ebademokraatlikult ja selles puudub läbipaistvus. Ta leidis, et kandidaadid peaksid olema avalikud juba enne kongressi, et nende taustaga oleks võimalik tutvuda ning veelgi enam - ka kunstnikel peaks olema võimalus kandidaate esitada.

Kuid kõige suuremat furoori tekitas graafik Jaak Visnap, kes olla ka ise eelmisel korral presidendiks pürginud. Kunstnik kurtis Õhtulehele, et teda olla EKL-i kritiseerimise eest välja visatud ning oma meelepaha demonstreerimiseks tuli ta hommikul EKL-i suurkogule ukse peal kritiseerivaid lendlehti jagama olles riietatud südametunnistuseks. Lõpuks tuli ta Estonia kontserdisaalist politsei abiga välja visata.

See kõik jätab mulje nagu oleks tegemist suure intriigiga, kas see ka päris nii on, jääb lahtiseks. EKL-i liikmed said esitada kandidaate, kuid teised taandasid oma kandidatuuri. Tagasi valitud Allsalu leiab, et nimetatud isikute kriitika on jama „Võtan selle ühe lausega kokku - see on täielik jama,“ leiab Allsalu. „Kui räägime kunstiliste ideede võitlusest, siis on loomulik, et ühele meeldib kandiline, teisele ümmargune, aga kui me räägime näiteks lepingulistest suhetest, kui sa üürid ruumi, siis täida lepingut – maksa selle eest ka raha. Kui inimesed, kes on käitunud halvasti üritavad teha tsirkust ja vabandada ennast selle kaudu oma kohustustest, siis see on halb nali. Tegemist on inimesega, kes on kunstnike liidu poolt välja heidetud oma tegevuse eest, mis on liitu ja selle liikmeid kahjustanud,“ selgitab Allsalu, viidates Jaak Visnapile, kes EKL-ist välja visati suurte võlgade tõttu.

Allsalu on täiesti nõus, et kandidaadid ja nende programmid võiksid olla avalikud vähemalt enne suurkogu ning see muudatus sai uude põhikirja ka tehtud. Ta lisab, et selle muudatuse algatas juhtkond. „Kõigile ei pea kõik meeldima, aga valetada ja laimata ei tohiks, inimesed peaksid kontrollima oma fakte,“ lõpetab Allsalu.