Tallinna linnaarhitekt Endrik Mänd: „Kõik linnad peaksid eelkõige oma tugevusi arendama. Üks Tallinna olulisemaid tugevusi on mitmekesisus.” Foto: Tiit Blaat

Mis piirab linnaarhitekti otsustusvabadust?

See, et meil on juba vabariigi taasloomise ajast ameerikalikult liberaalne omandit puudutav seadustik ja küllaltki demokraatlik, skandinaavialik planeerimisseadustik, mis omavahel alati kõige paremini ei haaku. Kuna maa kuulub valdavalt eraomandisse, on ka planeerimise initsiaator sageli eraisik, kes soovib enda omandit kasutada. Linna pärisosaks jääb üldplaneeringute tegemine ja üldisemate ehitustingimuste seadmine.

« Avalehele 5 Kommentaari