Eri Klas Foto: Priit Simson
Öeldakse, et inimesi vormib aeg, milles nad elavad. Aeg, milles elas Eri Klas (1939–2016), kätkes endas põhjapanevaid ühiskondlikke ja kultuurilisi muutusi, olles ühtaegu modernistlik ja postmodernistlik. Modernistliku või postmodernistlikuna võib teatavas mõttes vaadelda ka kunstniku loomingulist teekonda. Nn modernistlikku teekonda võib mõista mingi kindla loomingulise kõrgpunkti poole liikumisena. Sedalaadi loomingulist elu saab kirjeldada kui kindlate arenguetappide läbimist: iga etapp sisaldab mingite väärtuste omaksvõttu, nende loomingulist realiseerimist ja lõpuks ületamist, millega kaasneb üleminek järgmisse etappi. Kuigi väidetavasti kipuvad paljud loovkunstnikud ühte etappi takerduma (kas siis ajutiselt või lõplikult, takerdumise tunnuseks olla maneerlikkus), õnnestub üksikutel end siiski täiel määral realiseerida. Eesti heliloojatest võiks nn modernistlikku tüüpi esindada Arvo Pärt, kelle varasem loometee on vaadeldav ettevalmistusena heliloojale maailmakuulsuse toonud tintinnabuli-stiiliks ja hilisem selle ületamise või realiseerimisena.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: