Joonas Hellerma sai Hea sõna auhinna Foto: Priit Simson

Auhind, Leonhard Lapini teos „Hea Sõna“ anti Hellermale üle kunstigaleriis Tallinn Art Space keskuses T1 Mall of Tallinn. Auhind tõstab esile eestikeelses meedias silma paistnud ajakirjanikku, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, on sisukas ja selge, hea keelekasutusega ja isikupärane. Varem on selle pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja, Kaja Kärner, Tiina Jaakson, Gaute Kivistik, Piret Kriivan, Toivo Tänavsuu, Rainer Kerge ja Rain Kooli.

Joonas Hellerma on olnud kultuurisaate „OP!“ ja muusikasaate „MI“ toimetaja ning Vikerraadios ja Klassikaraadios eetris olevas Raadio Ööülikoolis toimetanud loenguid. 2014. aastal ETV2-is alustanud kultuurivestlussaade „Plekktrumm" on aga saanud oma professionaalsuse ja humaansusega tema kaubamärgiks. Igal nädalal on eetris enamasti otsesaatena üks intervjuu hetkel olulisel teemal ja olulise inimesega meie kultuuriväljalt. Külalisi on olnud nüüdseks ligi 150.

„Kõige keerukam on luua saate õnnestumiseks vajalik häälestus ₋ oleme rambivalguses peaaegu 45 minutit, mis võib tekitada parasjagu pinget,“ nendib Joonas Hellerma. „Saate vorm eeldab julget pealehakkamist ja oma mõtete siirast väljaütlemist. Eestimaal on väga palju tarku ja haritud inimesi, aga sageli tuleb esinejaid julgustada, sest avaliku kõne traditsioonid on meie kultuuriruumis seotud mitmete spasmidega. On heameel, et meie külalised on kutsega kaasa tulnud, tahaksin väga, et see julgustaks kõiki, kelle jaoks avalik esinemine on seotud eneseületusega.“

Enim pakub talle rahulolu see, kui intervjuus õnnestub luua mitmetasandiline tervik, kus vaataja saab midagi uut teada, tekib uusi seoseid, avaneb uus kontekst. „Teleintervjuu sisaldab ka mängulist, etenduslikku mõõdet. Kui mõlemad pooled seda instinktiivselt tajuvad ja teineteisele hoogu annavad, on see ka vaatajale kaasakutsuv. Teema tähtsuse määrab aga sageli ühiskondlik kontekst,“ rõhutab Hellerma. „Minu ja saatetoimetuse sügav tänu kuulub tunnustuse andjatele. Omistan selle tunnustuse ka oma kolleegide tööle, iseäranis toimetaja Hedi Rosmale, kes on mulle heaks ja toetavaks partneriks.“

Joonas Hellerma (s 1984) on lõpetanud Tallinna Ülikooli filmi- ja videorežii erialal ja samas ülikoolis läbinud magistriõppe filosoofia erialal. Filosoofias jätkas ta õpinguid Berliini Humboldti ülikoolis.