Peatükk Andres Eilarti kunstikogust. Suurnäitus 1960.–1970. aastate kunstiuuendusest Foto: Jaanus Lensment

Vaadata on voimalik Jüri Arraku, Kaljo Pollu, Olav Marani, Elmar Kitse, Enno Halleki, Toomas Vindi, Ilmar Malini, Enn Poldroosi, Jüri Palmi ja paljude teiste suurkujude uuenduslikke teoseid. Välja on pandud nii meie kunstilukku märgilisena talletunud töid kui ka täitsa avastuslikke.
Avamisel votab sona ka legendaarne Jüri Arrak, kes räägib oma avangardsete piltide sünnilugusid.

“Sõna “peatükk” pealkirjas polegi nii juhuslik. Eks see on otsene viide raamatule ehk siis näituse toimumispaigale. Teisalt holmab too “peatükk” tervet olulist perioodi, kus kunst tousis režiimi-vastaseks osavaks voitluseks, keelatud piiride kompamiseks, salauste lahtimuukimiseks. Kindlasti ka mänguks, mille käigus sai otsida, katsetada,” kommenteerib Andres Eilart. “Kolmandaks peitub siin tähendus mu enda huvis, olen ju aegade jooksul keskendunud kogumisel ühele ja teisele, aga koige enam konetab mind just 1960-1970ndate kunstirevolutsioon. Oli see ju lihtsate-keeruliste olukordadega aeg, kust ma isegi pärit. Ja nüüdseks moodustab avangard, modernism olulise tüki minu enda kunstikoguski.”

Näitusel on eesti kunsti pohiliste toonaste uuendajatena fookuses kolm meest: Jüri Arrak, Olav Maran ja Kaljo Pollu. “Muidugi on nad mu lemmikud, sobrad, kellest pean palju,” lisab Eilart.
Näitus holmab just ka murrangulist 1966. aastat, mida voib nimetada kunstirevolutsiooniks Eestis.

Näitus on avatud 6. okt – 6. dets 2018 Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse galeriides.