Rakveres koolis käinud maestro Arvo Pärdi nimelise muusikamaja rajamise temaatikaga hakati maakonnakeskuses tegelema juba peaaegu kümme aastat tagasi.

Muusikamaja projekteerimise hankelepingu sõlmis Rakvere linnavalitsus ühispakkumise esitanud kahe osaühinguga - stuudio KAH-i ja AKK Projektiga. Hankelepingu kogusumma on koos käibemaksuga 528 240 eurot.

Rakvere linnapea Marko Torm ütles volikogu heakskiitvat otsust kommenteerides, et volikogu tehtud otsus on märgiline ning tõenäoliselt linna läbi ajaloo ühe suurima kultuuriinvesteeringu eeldus. "Pean siinkohal tänama kõiki inimesi, kes viimase aastakümne jooksul on sellesse ideesse oma aega ja energiat panustanud. Nii kultuurivaldkonna eestvedajad, arhitektid, planeerijad, linnajuhid kui ka paljud teised. Toon kindlasti esile sellesse projekti palju andnud linnaarhitektid Raul Järgi ja Angeelika Pärna – üheskoos oleme suutnud jää panna liikuma," lausus Marko Torm.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami tõdes, et Rakverest on Eesti muusikataevasse tõusnud üllatavalt palju suuri ja säravaid tähti. „Korraliku kontserdisaali puudumine pole seda takistanud. Samas oleks nende teekond olnud ehk kergem ja lennukaar kõrgem, kui linn oleks suutnud seda vääriliselt toetada. Tänase otsusega lunastame ühtpidi tänuvõlga ja teisalt loome midagi üliolulist tuleviku tarbeks", märkis Mihkel Juhkami.

2009. aastal Rakvere linnavalitsuse poolt korraldatud arhitektuurivõistlus, mille abil sooviti leida ideelahendus Rakvere Vabaduse platsi planeerimiseks ja Pauluse kiriku restaureerimiseks, kujunes taasiseseisvunud Eesti üheks suuremaks. Laekus 136 võistlustööd maailma eri nurkadest alustades kodumaast ja teistest Euroopa riikidest kuni lõpetades India, Tšiili, USA, Kanada, Jaapani ning Hongkongiga.

Ideekonkursi tingimused sätestasid, et võitnud ideekavandi teostamiseks korraldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus ning osalema kutsutakse ja läbirääkimisi peetakse ideekonkursi võitjaga. Ideekonkursi võitis Ainesidemos OÜ, hilisema nimega Celander Projekt OÜ. Ideekavandi autorid on arhitektid Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose, kes nüüd on kokku tulnud selle projekti jaoks Stuudio KAH OÜ näol.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust "Arvo Pärdi muusikamaja projekteerimine" alustati möödunud aasta septembris. Läbirääkimiste tulemusena esitas ühispakkumuse Stuudio KAH OÜ ja AKK Projekt OÜ. Projekteerimistööd kestavad hinnanguliselt kuni kaheksa kuud. Eelprojekti tellijapoolsel heakskiidul koostatakse põhiprojekt, mis on aluseks ehitusmaksumuse arvutamisele ning Arvo Pärdi muusikamaja ehitamise riigihanke korraldamisele.

Muusikamaja projekteerimist ja sinna galerii loomist on toetanud Eesti riik, kes eraldas kultuuriministeeriumi kaudu selleks otstarbeks 180 000 eurot.