Festival Draama avamine Eesti Rahva Muuseumis Foto: Kiur Kaasik

Eesti Rahva Muuseumis tutvustati vahetult enne Draama festivali pidulikku avamist kolme uut teatriraamatut. Marie Pulleritsu koostatud “Koreograafiraamat” koondab 13 intervjuud Eesti kaasaegse tantsu koreograafidega. “MÄLUAUK + BLACKOUT” on eesti stsenograafi Lilja Blumenfeldi loomingukogumik ajavahemikust 1998-2018. Kogumik “Teatrielu 2018” mõtestab möödunud teatriaastat. Kogumiku koostajad on Madli Pesti ja Marie Pullerits, kroonika ja statistika on koostanud Tiia Sippol.

Eesti Rahva Muuseumi B-poole fuajees on alates eilsest avatud ka plakatinäitus, kuhu kuraator Martin Rästa on valinud 40 teatriplakatit möödunud kolmest aastast.

Eesti Teatri Festival Draama 2019 toimub 11.-14. septembril Tartus.

Teatristatistika

"Teatrielu 2018" kogumikuga koos tutvustati ka igal aastal pikisilmi oodatavat teatristatistikat. Siinkohal lühiülevaade 2018. aastast.

Eesti teatrit käidi 2018. aastal vaatamas ligi 1,2 miljonil korral (1 192 042), kokku andsid teatrid 6 695 etendust ja mängukavades oli kokku 582 lavastust. Keskmiselt oli 2018. aastal ühel etendusel 178 vaatajat. Seda on küll vähem kui perioodil 2007–2013, kui saalis oli 185–214 vaatajat, kuid viimase viie aasta võrdluses (173–180) on tegu igati hea tulemusega.

Viimasel kolmel aastal on kasvanud nii repertuaaris olevate lavastuste arv (540-lt 582-le) kui ka uuslavastuste arv (196-lt 211-le). Samas linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv püsib enam-vähem samas suurusjärgus, 100 uuslavastuse ringis. Kogu repertuaari 582 lavastusest kuulub riigiteatritele tavapäraselt 320 lavastuse ringis, mis tähendab, et iga-aastane uuslavastuste arvu tõus või langus sõltub erateatritest ja projektidest.

Kõige rohkem vaatajaid oli sõnalavastustel ehk 58,5% kõigist teatrikülastustest, sellele järgnesid muusikalavastuste külastused – 16,3% ja mitmeliigilavastused 11,2% külastustega. Alla 10 protsendi olid tantsulavastuste külastused – 9,5% ning nuku- ja objektiteatri lavastuste külastused 4,6%.

2018. aastal moodustasid sõnalavastused repertuaarist 62,7% (sellest 37% uuslavastusi). Sõnalavastuste tekstiline päritolu oli 2018. aastal samuti tähelepanuväärne: 365 sõnalavastusest 41,7% (157 lavastust) on Eesti autorite lavatekstid (sh 130 näidendit ja 27 dramatiseeringut), uute sõnalavastuste (kokku 135) hulgas on Eesti autorite osakaal isegi veidi kõrgem – 45,9%.

Eluiga on pikem nukulavastustel ja muusikalavastustel (uuslavastusi vastavalt 20% ja 25%), tantsulavastuste repertuaar vahetub 42,6% ulatuses ning nii aastatepikkust püsirepertuaari kui ka pidevat vaheldumist on nii mitmeliigilavastuste (36,5%) kui ka sõnalavastuste hulgas.

Enimkülastatud teatrid olid jätkuvalt Estonia (154 484), Vanemuine (150 809) ja Eesti Draamateater (106 830). Eraetendusasutustest kogusid enim vaatajaid Tartu Uus Teater (35 589), Piip ja Tuut Teater (31 979) ning paarikümne tuhande külastuse ringis kogusid saalidesse nii R.A.A.A.M., VAT Teater, Eesti Tantsuagentuur, Vana Baskini Teater kui ka Tuuleveski.