Sokratese kohtuprotsessi ja süüdimõistmist saab tõlgendada ka poliitilist sõda pidava demokraatliku Ateena jõudemonstratsioonina. Foto: "Sokratese surm" Jacques-Louis David (1787)

399. aastal eKr mõistis Ateena demokraatia kohut Vana-Kreeka filosoofi Sokratese üle, sest tema õpetamismeetodid avaldavat noorsoole halba mõju. Sokratese protsessist on kujunenud üks märgilisemaid juhtumeid, kui teisitimõtlemine tõi äärmusliku karistuse.

Ajaloolane Mait Kõiv, millised olid Sokratese surmamõistmise tagamaad?

Siin kombineerusid intellektuaalne ja poliitiline taust. Umbes 50 aastat enne Sokratese protsessi oli Kreeka ajaloos intellektuaalse murrangu periood, kui hakati skeptiliselt suhtuma traditsioonilistesse väärtustesse: sellesse, et seadused on jumalatest ja inimesed ei tohiks neid muuta. Sofistid aga leidsid, et see, mille alusel seadusi muuta, võiks olla jõudude vahekord ja tahes-tahtmata paneb asjad paika jõud. Need, kes nii mõtlesid, olid rikkad aristokraatlikest peredest pärit noormehed, kes ei suhtunud Ateena demokraatiasse hästi, ja Sokrates suhtles aktiivselt just tolle noorsooga.

Avalehele
6 Kommentaari
Loe veel: