Coca-cola plaza logo ja hoone Foto: Kretel Kuusk

Millised paigad suletakse?

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse järgi peavad 1. maini uksed sulgema muuseumid ja kinod, ära jäävad kõik teatrietendused, konverentsid, muud rahvakogunemised. Mõningad erisused võivad puudutada raamatukogusid.

Kas sulgemine tähendab, et tööl ei viibi ka asutuste personal?

Otsused, kas või millises osas jätkub asutustes igapäevatöö, langetavad juhid ise. Tulenevalt eri asutuste töö iseloomust ei ole võimalik kehtestada ühtset reeglit kõigile. Vajadusel ja võimalusel võivad jätkuda näiteks lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö. Asutused on kindlasti suletud publikule. Kultuuriministeerium jätkab tööd tavapärases rütmis, kui ei teki vajadust otsustata teisiti.

Kas piirangud puudutavad ka eraõiguslikke kultuurikorraldajaid ning eramuuseume?

Jah, piirangud laienevad kõigile, ka kultuuriüritusteks ruume rentivatele asutustele.

Kui kauaks piirangud kehtima jäävad?

Piirangud kehtivad praeguse teadmise juures 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Otsused tehakse olukorra dünaamikat hinnates ning valitsus hoiab koos ministeeriumide ja ametitega sellest avalikkust ja asutusi kursis.

Kas uksed sulgevad ka kõik lõbustusasutused, restoranid, laevade meelelahutusasutused, ööklubid, spordiklubid?

Valitsuse kehtestatud piirangute mõte on vältida inimeste kogunemisi. Ööklubid ja muud sarnased rahva kogunemispaigad on koroonaviiruse leviku olukorras sarnaselt muude kultuuriasutustega suletud. Lõpetatud on kruiiside müük liinile Tallinn-Stockholm-Tallinn. Kinni on huvikoolid. Sportimispaikade osas ühtne lähenemine esialgu puudub – infot annavad asutused ise. Piirangud ei puuduta toitlustusasutusi.

Kas sündmused, näiteks teatrietendused ja kontserdid, jäävad ära või lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada või on seda juba teinud.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Otsused, kas piletid ostetakse tagasi või vahetatakse teise sündmuse vastu, teevad asutused ise. Küll aga soovitame asutustel pakkuda võimalusi alternatiivseteks etenduseaegadeks või kinkekaartide andmiseks. Eriolukorra tõttu ei ole a’priori põhjendatud ootus, et piletid ostetakse ilmtingimata tagasi.

Kas riik korvab kahju, mida kannavad sündmuste ärajäämise tõttu korraldajad, asutused?

Valitsus otsib võimalusi, kuidas kompenseerida asutustele saamata jäänud tulu. Töö käib võimalikult ühtlase mehhanismi ning reservide loomise nimel, et tagada organisatsioonide eelarvetasakaal. Kultuuriministeerium kaardistab esialgse ülevaate järgmise, s.o 12. nädala alguseks.

Kas otsused kompenseerimise kohta langetatakse Kultuuriministeeriumis?

Kultuurieelarve eest vastutab Kultuuriministeerium, kes teeb koostööd Rahandusministeeriumiga. Oluline on asutuste juhtkondade ning nõukogude panus võimaliku puudujäägi või vajaduste väljaselgitamisel.

Kas ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasi lükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad mittetoimunud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Kas jätkuvad keeleõppe kursused eesti keele majades?

Kursused eesti keele majades Tallinnas ja Narvas peatatakse sarnaselt muude asutuste tegevusega. Infot annavad keelemajade juhtkonnad ning Integratsiooni Sihtasutus (INSA).

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude pakutavad teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused. Kindlasti tuleb ära jätta kogunemised ja üritused. Vajadusel ja võimalusel saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine. Raamatukogu külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmaterjale.

Kas suletud on ka kunstigaleriid?

Infot annavad galeriide valdajad. Eriolukorra mõte on vältida rahvakogunemisi.

Kas eriolukorra kehtimise perioodil on üldse võimalik kultuuri ja sporti nautida?

Koroonaviiruse levik on vähetõenäoline värskes õhus viibides. Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad – need on avatud. Rahvaüritusi neis mõistagi ei korraldata. Veebis on vabalt saadaval SA Kultuurileht väljaanded. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette. Säilitame optimismi ja rahuliku meele.

Valdkondlikku infot jagavad Kultuuriministeeriumi vastavate valdkondade nõunikud ning kommunikatsiooniosakonna töötajad Meelis Kompus (520 2318, meelis.kompus@kul.ee) ja Hannus Luure (526 1431, hannus.luure@kul.ee).

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
  • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!