Koroonaviirus, suletud teatrid, Eesti Draamateater Foto: Sven Arbet

Lisaeelarve fookus tervikuna on toetada Eesti töötajaid ja ettevõtjaid ning leevendada koroonaviirusest tingitud majanduslangust.

Sarnaselt paljude muude valdkondadega on ka kultuurivaldkonna väärtusahelad seoses koroonakriisiga lakanud toimimast sektorite kaupa. Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipakett jaguneb kaheks:

* Kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate füüsiliste isikute toimetuleku toetamine (kogumaht 5,2 miljonit eurot). Vabakutseliste loovisikute toetamine jätkub senisest märksa suuremas mahus juba kehtiva loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel makstava loometoetuse kaudu. Selleks soovib Kultuuriministeerium eelarvesse planeerida 4,2 miljonit eurot. Samuti saavad siit toetust laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide juhendajad (600 000 eurot):

* Kultuuri- ja spordivaldkonnas ära jäänud sündmuste ning organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute püsikulude osaline kompenseerimine (kogumaht 19,8 mln eurot). Siit toetatakse muuseume, teatreid, muusikavaldkonda, samuti spordivaldkonna riigiga seotud organisatsioone ja suuremaid liikumisharrastuse sündmusi ja muid loomesektori valdkondi. Suuremad toetuse summad on jaotunud muuseumide (6 miljonit eurot), samuti teatrite (4 miljonit eurot, millest saavad toetust nii avalik-õiguslike, sihtasutuste kui ka omavalitsuste teatrid, samuti need etendusasutused, kes saavad või ei saa tegevustoetust Kultuuriministeeriumist), muusikavaldkonna (4 miljonit eurot, mille puhul peetakse silmas festivale, sihtasutusi, kollektiive jm) ning spordivaldkonna ja liikumisharrastuse sündmuste (2,6 miljonit eurot) vahel. Ka on plaanis eraldada 600 000 eurot kujutavale kunstile ning filmitootmise taas käivitamisele kaasaaitamiseks. Kirjandust ja kirjastamist ning disaini on plaanis toetada kumbagi 500 000 euroga.

Tegemist on kultuuriministeeriumi nägemusega eelarve jaotusest, menetlemist jätkab riigikogu. Kõigi valdkondade ja nende vajaduste peale mõeldakse ning abipaketiga on püütud maksimaalselt katta loomesektori eri osi. Raha jaotamise tingimused ja täpseid meetmeid töötatakse välja, need selgivad lähiajal.