Sirje ja Per William Peterseni näitusel tasub aja maha võtta.  Foto: Saara Nette Tõugjas

Eesti kunstiloos on olnud mitu silmapaistvat kunstnikepaari, kes on teineteist inspireerinud ja toetanud. Näidetena olgu nimetatud Mari Adamson ja Adamson-Eric, Elmar Kits ja Linda Kits-Mägi, kuid nimekiri on muidugi tunduvalt pikem. Tihedas dialoogis ja kõrvuti töötades on vastastikune teadlik või alateadlik mõjutamine paratamatu, kuid see ei anna alust käsitleda neid omavahelises võrdluses või ühena. Nii on ka Petersenide näituse üldpilt visuaalselt terviklik ja tasakaalustatud, kuid sisuliselt on tegemist kahe erineva looga.

« Avalehele 0 Kommentaari