Porto Franco arhitektuurivõistluse võidutöös pakutav linnaruum on ärihuvide poole kaldu. <p>Illustratsioon: Chapman Taylori arhitektuuribüroo võidutöö

Äsja lõppes rahvusvaheline arhitektuurivõistlus Tallinna kesklinna magusaima mereäärse ala, Admiraliteedi basseini läänekalda hoonestamiseks. Võidutöö isikupäratu arhitektuur ja tellija erahuvist lähtuv linnaruumilahendus tõotavad kujuneda tõsiseks tagasilöögiks Tallinna avamisel merele. Briti suurfirma, Chapman Taylori arhitektuuribüroo võidutöö lähtub nende koostatud eskiislahendusest, mis oli võistlustingimuste koostamise alus. Kas võistluseks saab nimetada protsessi, kus üks osalejaid on arendajaga tihedalt seotud ja juba pikka aega tegelenud kõnealuse ala ruumilise planeerimisega? Chapman Taylor oli teiste osalejatega võrreldes eelisolukorras.

Tallinna linn ja Eesti arhitektide liit (EAL) aktsepteerisid tingimuslikult ala arendaja Porto Franco OÜ korraldatud arhitektuurivõistluse lähteülesannet. Ent võistlustingimustes sisalduv ruumiprogramm ja tellija oodatavad ruumilahendused ei vastanud kehtivale detailplaneeringule. (EAL jättis kooskõlastuse andmata, tehes mitu märkust, mida võistluse korraldaja väidetavasti ei arvestanud – C.-D. L.) Chapman Taylori võidutöös kajastuvad ehitusmahud ületavad detailplaneeringus lubatu. Samuti pole selles ette nähtud elamispindu, mis on kirjas detailplaneeringus. Ent see pole veel kõik, mis pahameelt tekitab.

« Avalehele 49 Kommentaari
Loe veel: