Priit Simson

Teist nii kõrgel positsioonil eestlannat kui Maive Rute Brüsselis ei ole. Nüüd tunnistab ta, et Brüssel on suhteliselt lähedal sellele, kuhu ta ongi tahtnud elus välja jõuda. Brüssel tähendab uusi võimalusi, huvitavat tööd – kõike seda, mille nimel seadis Maive Rute eesmärgid juba koolitüdrukuna. Sellal kui teised temaealised tüdrukud unistasid tantsupidudest ja poistest, mõtles kleenuke neiu oma tulevikule. Ja otsustas mitte lõpetada Kärus põhikooli, vaid minna hoopiski õppima Türi keskkooli kaheksandasse klassi. “Kärus polnud keemiaõpetajat ja seepärast oleks mul olnud raske pärast keskkoolis hakkama saada,” meenutab ta toonast otsust.

Nii jättis neiu vanemad ja kodu Kärusse ning leppis eluga kooli internaadis. Ikka hea hariduse nimel. Türi keskkooli lõpetas Maive Rute kuldmedaliga.

Pärast lõpupidu oli aga neiu raske valiku ees: mida minna edasi õppima? Oleks võinud valida laulmise, matemaatika, astronoomia, kuna kõigi vastu oli huvi. Kindlasti oleks kõrgkoolid kuldmedaliomaniku avasüli vastu võtnud. Kuid õpingute asemel otsustas Maive kuulda võtta ühe targa inimese nõuannet, kes soovitas minna endas selguse leidmiseks aastaks tööle. Nii sai Lungu sovhoos endale raamatupidaja. Kui siis avanes võimalus minna Vilniusesse koolitusele, oli ka otsus selge – põllumajandusakadeemiasse.

Kõrgkooli aega jäi abiellumine, tütre ja poja sünd. Pereelu sundis aega hästi kavandama, iga minut oli arvel ja selged sihid seatud. “Mul on alati seatud pikaajalised eesmärgid, juba kõrgkoolis oli tunne, et jõuan elus kaugele,” tunnistab Rute.

Juhiroll eeldab otsustusvõimet, jõulist käitumist, enesekindlust. Maive Rute meenutab, et kõige huvitavam töö oli kahtlemata KredExi loomine ja ülesehitamine. Liita vanad, varemloodud sihtasutused, saavutada nõukoguga ühine nägemus edasistest, puhastada bilansid, leida õige meeskond, luua täiesti uued tooted ning veenda panku ja ettevõtjaid neid kasutama – see oli juhina tõeline väljakutse. KredEx andis võimaluse kasvatada nii juhi, finantsspetsialisti kui ka turundaja oskusi. “KredExi meeskond on olnud parim, kellega olen seni töötanud,” kiidab Rute.

Kui uskuda, et inimestel on elus täita mingi roll, siis Maive Rute eesmärgiks võiks tema enda sõnul olla positiivsete muutuste ärgitamine ja selliste arengute toetamine. Et olla edukas, peab samas oskama oma plaane ka operatiivselt kohendada, kui tulevad tagasilöögid või kui selgub, et valitud viis ei vii soovitud tulemuseni.

Väikesest algab suur

Selleks, et midagi muuta, ei pea olema kõrgel positsioonil, omama mõjujõudu, kinnitab Rute.

“Vanal tarkusel – kes soovib muuta maailma, peab alustama iseendast – on suur mõte sees. Sageli on väikesed algatused need, mis annavad kaasinimestele jõudu ja innustust, aitavad su lähiümbrust paremaks muuta.”

Küll aga möönab Rute, et kõrgema positsiooniga kaasneb ka väga suur vastutus ja tema arvates igaüks selleks valmis ei ole ega soovigi kõrgele jõuda. Kuid Rute meelest on Eestis kindlasti hulganisti naisi, kes vajaksid julgustamist, et ametikõrgendust taotleda või end näiteks ettevõtjana teostada. Uuringud näitavad, et naised kipuvad sageli olema oma oskuste suhtes märksa kriitilisemad kui mehed ning vähem valmis riskima. Rute julgustab Eesti tublisid naisi küünalt mitte vaka all hoidma.

“Kerget elu pole ma igatsenud. Mind köidab areng, kasv, edasiminek, mitte mandumine, taandumine, mugandumine. Küll aga on nii, et kui avastan end mõtetelt, nagu oleks keegi teine süüdi, et mu koorem liiga raske on, siis ei lähe ma seda kellegi teise peale välja valama, vaid võtan endale rohkem puhkust ja aega hobidega tegelemiseks. Oma koorma olen endale ise valinud, seda kergendada või rohkem kanda võtta sõltub paljuski minust endast.”

Esimesed kuud Brüsselis olid rasked, sest lisaks senisest väga erinevatele tööülesannetele tuli Eesti jätnud naisel kogu igapäevaeluks vajalik pädevus uuesti üles ehitada ja uus kodu rajada. Võõras linnas läheb ju aega, et orienteerumagi õppida, vajalikud poed üles leida, uued igapäevaelu rutiinid kujundada.

Raske oli ka olla päevast päeva üksi ning suhelda lähedaste inimestega üksnes telefoni või meili teel. Päris hästi hakkas ta end tundma siis, kui oli juulis lõpuks üürimiseks sobiva maja leidnud ning ka kohalikus spordiklubis kanda kinnitanud. “Kuigi tööpäevad on siin pikad, on üldine meeleolu kuidagi stressivabam kui Eestis,” möönab Rute.

Pole raske taibata, et Maive Rute sugusel sitkel ja ettevõtlikul naisel on põhimõtted, mis aitavad tal elus hakkama saada. Ta nimetab neist kolme. Kõigepealt dünaamilise tasakaalu hoidmine: elus peab olema ruumi nii lähisuhetele, iseendale kui ka tööle. Laste, lähedaste inimeste või iseenda tervise ja arenguga tegelemist ei saa töö või karjääri nimel pidevalt ähmasesse tulevikku lükata. Selleks tuleb juba täna aega leida.

Teiseks sisemine kvaliteedikontroll: ei tohi teha asju lohakusest või laiskusest alla oma võimete, ei tohi anda alla esimeste viperuste puhul ega otsida vabandusi, vaid tuleb võtta vastutus.

Kolmandaks: aidata nõrgemaid ja andestada inimestele mõned nende ebatäiused.

Mis saab viie aasta pärast, kui on võimalus ametit vahetada? Rute tunnistab, et südamelähedane oleks töö arenguprogrammidega näiteks liitumisest huvitatud maades või töö Euroopa Liidu finantsinstrumentide ja innovatsiooniprogrammidega. Kunagi aastate pärast tahaks ta aga taas tegeleda juhtimiskoolitusega.

Maive Rute

•• Sündinud: 7. mail 1966 Raplas

Pere: abielus, tütar ja poeg

•• Haridus: 1984 Türi keskkool, kuldmedal, 1991 põllumajandusakadeemia, ökonomist-organisaator cum laude, Austrias Doonau ülikool, ärijuhtimise magistrikraad

•• Karjäär: 1995 Balti-Ameerika Ettevõtlusfondi vanemanalüütik

1997 Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutuse juhataja, 2000 Sihtasutuse KredEx juhataja, 2003 Arengufirma Invicta juhtimistreener, 2005 Euroopa Komisjoni innovatsiooni ja väikeettevõtluse direktoraadi juht

•• Muu: 2003 Tallinna Noorte Kommertskoja (JCI) väitlusvõistluse võitja, 2002 Euroopa Komisjoni DG Enterprise Mikrokrediidi ekspertide töögrupi liige, 1999 Majanduskoostöö ja -arengu Organisatsiooni (OECD) Balti väikeettevõtluse arendamise töögrupi liige, 2003 JCI European Academy treener, 2003 JCI Eesti Treeninginstituudi direktor

Teised Maive Rutest

Maive oli ideaalne õpilane

Ethel Koit, Türi gümnaasiumi 58. lennu matemaatikaõpetaja

•• Mäletan Maivet hästi, kuna ta on üks meie kooli kuldmedaliga lõpetanuist. Olen jälginud tema karjääri ja edu soovinud. Türile tuli ta ju väikesest Käru koolist, tavaliselt on raske end uues koolis maksma panna, aga Maive kohanes väga hästi. Ta oli väga tubli tüdruk, kodused tööd alati korralikult ja hästi tehtud. Ega teised talle selle pärast viltu küll ei vaadanud, tol ajal hinnati tarkust ja edasipüüdlikkust. Ta õppis hästi, oli käitumiselt vaoshoitud – õpetaja jaoks ideaalne õpilane. Matemaatikas oli lahtine pea ju see on aidanud tal ka elus edasi jõuda.

Teadmised jäid külge lennult

Eda Lippur, klassiõde

•• Muidugi ma mäletan Maivet, õppisime ja elasime temaga internaadis koos kolm aastat. Hästi tubli tüdruk, lahtise peaga ja tundus, et teadmised jäid talle külge ka õppimata. Kui kellegi kohta võib rääkida ülivõrdes, siis on selleks just Maive – temas on seda sarmi, millega lööb elus läbi. Väga hea suhtleja, avatud inimene. Tal olid omad põhimõtted, mida julges kaitsta, sõnapidaja, teadis oma eesmärke ja viis need ka täide. Mäletan, kuidas Maive õppis kitarrimängu, nii et sõrmed villis. Kas ta ka mängimise selgeks sai, seda ma ei tea.