•• Mis on foorumteater? Kuidas ja kus see sündis?

Foorumteater on Brasiilia teatriuuendaja Augusto Boali 1960. aastatel välja töötatud osalusteatri vorm. Mõiste ise on pärit Vana-Roomast: foorum on ühiskonnaelu keskus, kus kogukonna liikmed arutavad olulisi probleeme. Foorumteater on aga Boali nn rõhutute teatri (The Theatre of the Oppressed) üks tehnikaid. See rajaneb usul, et kõigil inimestel on võime mõjutada sotsiaalset tegelikkust.

Eesmärk on viia etendus traditsiooniliselt näitleja monoloogilt üle dialoogile lava ja publiku vahel. Rõhutu tähendab siin inimest, kelle eneseteostus on takistatud. Foorumteatris proovitakse teda ühiselt aidata.

Foorumteater keskendub vähemustele ja kõrvalejäänutele: lapsed, immigrandid, vangid, sõltuvushaiged, eakad.

Meie ühiskonnas on palju monolooge. On vaja rohkem julgust oma õiguste eest seista ja vähem vaikselt omaette viriseda. Dialoogiteatris tundub, et mängitakse mängu, kuid tegelikult räägitakse tähtsatel teemadel.

Foorumteatri tegijaid on väga erinevaid: ühed rõhuvad rohkem kunstile, teised sotsiaalsele küljele. Gill Dowsett Walesist rõhutab foorumteatri emotsionaalset intelligentsust (EQ) arendavat toimet. Kool tähtsustab IQ-d, faktiteadmisi, kuid kõige tähtsamat oskust – iseenda ja maailmaga toimetulemist – ta ei õpeta.

•• Kuidas foorumteater Eestisse jõudis?

Soome kaudu 1999. aastal, mil toimusid esimesed töötoad. Selles ajast on VAT-teatri juures tegutsenud foorumgrupp, mille näitlejad ei ole professionaalid. Foorumgrupp korraldab foorumteatri etendusi ja töötubasid Eesti koolides, noortekeskustes, festivalidel jm. Viie aasta jooksul on käsitletud mitmeid teemasid: tänava- ja koolivägivald, pere- ja rahaprobleemid, armastus, usaldus, usk, lein, varastamine, narkomaania, alkohol jm.

•• Mida töötubades tehti?

Töötubadesse tulid sotsiaalala spetsialistid, koolinoored, huvilised. Esimese viis läbi Gill Dowsett Walesi foorumteatrist Theatr Fforwm Cymru. Kahetunnine töötuba oli vaikuse töötuba (silent workshop), mis on foorumteatri filosoofiline alus ja sissejuhatus.

Margo Teder, VAT-teatri näitleja, foorumgrupi lavastaja ja jokker (etenduse juht) kasutas improvisatsioonilise teatri mänge kui foorumteatri tehnikaid. Margo peab eriti tähtsaks dramaturgiat ja loo ülesehitust, et see puudutaks publikut.

Kolmandas töötoas rõhus rumeenlane Gabi Cadariu Bukaresti assotsiatsioonist Dramafest eelkõige kehatunnetusele ja koostööle kui elamise ja teatritegemise alusele.

Pühapäeval näitas bulgaarlanna Poliksena Kostova Sofia organisatsioonist Theatre Tsvete, kuidas mängu ja loomingulisi harjutusi saab kasutada töös laste ja noortega. Ta on väga põnevalt ühendanud nukuteatri elemendid foorumteatri tehnikatega.

Vaata ka

www.theatreoftheoppressed.org

www.tkk.utu.fi/dramaway

Dowsett mängis vaikusega

•• Gill ise oli jämeda häälega muhe, küpses eas naine, põhjamaise feministi tüüpi. Arvasin, et foorumteatri töötoas läheb probleemi arutamiseks, inglise keele purssimiseks. Aga oli hoopis vaikuse töötuba. Kõrvalseisjaid ja pealtvaatajaid foorumteater ju ei tunnista, tuli kõigest osa võtta.

•• Algab see vist ikka nii, et kui kõhuli, siis kõhuli! Alustuseks püherdasime maas, tagusime rütmi ja peegeldasime Gilli ettemängitud emotsioone. Natuke võlts, külm ja krampis see asi ju alguses entusiasmi ja hea tahte varjus oli. Kui aga vaikuse töötuba muutus ühtlasi pimeduse töötoaks ja me sulgesime pikaks ajaks silmad, siis läks kõik paika: oli avatud, loomulik ja keskendunud olemine.

•• Kui Mustamäelt trolliga tagasi sõitsin, tolmused teksad jalas lontis ja näol miski hall nühke-jälg, teadsin, et lähen ka järgmisesse töötuppa. Asi hakkas huvitama. K.E.